EIROPAS NĀKAMĀS PAAUDZES MAZĀS PILSĒTAS

Projektā iesaistītās pilsētas

Ventspils un Valmiera

Projekta nosaukums

Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas (Next Generation Micro Cities of Europe)

Projekta mērķis

Veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi. Projektā ieviestie inovatīvie risinājumi attīstīs darba spēka prasmes un kapacitāti, kā arī sniegs labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Projekta prioritāte

Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā (Jobs and skills in the local economy)

Projekta budžets

€ 6,246,405.15, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 4,997,124.12

Projekta sākums

01/11/2018

Projekta beigas

31/10/2021

Kontaktinformācija

Ilze Eglāja | ilze.eglaja@valmiera.lv | + 371 26180733

Infografika

Projekta ziņu lapa

 Nr.1 | Nr.2  | Nr.3 | Nr.4 |Nr.5 | Nr.6|

Koprades darbnīcu telpu uzlabošana, iekārtošanas, aprīkojuma iegāde;
Koprades darbnīcu pāreja uz aprites ekonomikas principiem;
Izglītības programmu izstrāde un pilotēšana;
Digitāls risinājums sadarbības aprites ekonomikas jomā veicināšanai – izstrāde un pilotēšana;
Pilotēto aktivitāšu novērtēšana;
Informatīvas kampaņas organizēšana;
Rezultātu izplatīšana un pārnese Baltijas jūras reģionā.

Sasniedzamie rezultāti

15% Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu pielieto aprites ekonomikas principus;
Vismaz 300 jaunuzņēmumu un meikeru apmācīti par aprites ekonomikas jautājumiem;
Pilotētas vismaz 5 biznesa idejas, kas saistītas ar aprites ekonomiku.

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Projekta vadošā eksperte Ilze Eglāja, e-pasts: ilze.eglaja@valmierasnovads.lv, T. +371 26180733

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top