Atbalsts karjeras izvēlē un jauniešu uzņēmējspējas attīstīšanā

Projekti, pasākumi un noderīga informācija — viss nepieciešamais karjeras izvēles atbalstam, jauniešu uzņēmējspējas attīstīšanai un darba tirgū pieprasītu profesionāļu sagatavošanai.

Pasākumi un informācija par karjeras iespējām

Atbalsts pedagogiem, skolu vadītājiem un noderīga informācija skolēniem veiksmīgai karjeras izvēlei un veidošanai.

  • Jauniešu tikšanās ar uzņēmējiem
  • Karjeras dienas skolēniem
  • Izzinoši pasākumi
  • Neformālas tikšanās pedagogiem-karjeras konsultantiem

Sadarbība ar izglītības iestādēm

No praktiskiem, biznesā sastopamiem piemēriem, ko izmantot mācību stundās, līdz atbalstam profesionālās un augstākās izglītības programmu izveidē — mēs sadarbojamies ar Valmieras novada izglītības iestādēm, lai palīdzētu attīstīties darba tirgū pieprasītiem un konkurētspējīgiem profesionāļiem.

Prakses un jauniešu uzņēmējspējas attīstīšana

Darba pieredze un pasākumi, kas palīdz jauniešiem izvēlēties sev atbilstošu nodarbošanos, kā arī izzināt Valmieras novada sniegtās iespējas karjeras un biznesa veidošanai. 

  • Projekti pirmās biznesa pieredzes iegūšanai
  • Uzņēmējspējas un citu prasmju attīstīšana
  • Atbalsts prakses vietu atrašanai Valmieras novada uzņēmumos
  • Nometnes Valmieras un diasporas jauniešiem
  • Vasaras nodarbinātības programmas

Aktuālās atbalsta programmas

Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs

Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos.

Koprades darbnīca DARE

Vieta, kur idejas pārvērst prototipos, īrēt un izmēģināt ražošanas iekārtas biznesam un apgūt jaunas prasmes radošās darbnīcās.

Circular economy makerspace

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu konsorciju, kas sadarbosies ekodizaina un materiālu otrreizējas izmantošanas jomā.

Iniciatīvas un pasākumi

(iz)STĀSTI

Pasākums jauniešiem, kura mērķis ir veicināt jauniešu nākotnes profesiju izzināšanu, tiekoties ar dažādu nozaru, profesiju un amatu pārstāvjiem.

Karjeras materiāli

Karjerasmateriali.lv – unikāls Latvijā radīts digitālais resurss par karjeru. Resurss noderēs speciālistiem, pedagogiem, vecākiem un jauniešiem.

Koprades darbnīca DARE

Vieta, kur idejas pārvērst prototipos, īrēt un izmēģināt ražošanas iekārtas biznesam un apgūt jaunas prasmes radošās darbnīcās.

Valmieras un Ventspils kopprojekts Karjeras materiāli

Viss karjeras izvēlei un izagusmei — informācija par profesijām un darba tirgu, idejas karjeras pasākumiem, mācību materiāli, personības testi un ekskursiju iespējas.

Koprades darbnīca DARE

Vieta, kur attīstīt jauniešu uzņēmējspēju, vadīt kompetenču izglītības nodarbības, apgūt jaunas prasmes, doties ekskursijās un īrēt iekārtas hobijam.

Scroll to Top