Pedagogi mācās stresa vadību, jauniešu motivēšanu un izvērtē pašizdegšanas sindroma pazīmes

Valmieras un Latvijas pedagogi turpina pilnveidoties, izglītoties un piedalīties diskusijās par tēmām, kas ir īpaši aktuālas attālinātā darba un pandēmijas laikā. Martā un aprīlī pedagogiem notikuši trīs semināri: “Jauniešu motivācija un tās veidošana”, “Pašizdegšanas sindroms ikdienā” un “Stresa vadība sev un skolēniem”. Seminārus organizēja Valmieras Attīstības aģentūra.

Nenoteiktajos ārkārtas situācijas apstākļos, kad ilgstoši bijis jāstrādā attālināti, gan pedagogiem, gan skolēniem jāsaglabā fiziskā un garīgā veselība un augstas darba spējas. Pedagogi un skolēni atrodas pastāvīgā stresā un pārslodzē, tāpēc būtiski apzināties un trenēt stresa noturību un atpazīt pašizdegšanas sindroma pazīmes. Tāpat pedagogiem uzmanība jāpievērš gan savam, gan skolēnu motivācijas līmenim. Pedagogiem jāuzklausa un jāatbalsta skolēni un vienam otrs, kopīgi meklējot risinājumus nestandarta situācijās un stiprinot ticību gan pašu, gan skolēnu spēkiem.

Semināru “Jauniešu motivācija un tās veidošana” vadīja eksperts Andris Arhomkins – sociālais tehnologs, pasniedzējs, individuālo un grupu nodarbību treneris ar plašu starptautisku pieredzi attiecību veidošanā, karjeras izglītībā un uzņēmējdarbības attīstīšanā. Seminārā pedagogi iepazina ne tikai teoriju, bet veica arī praktiskus uzdevumus un piedalījās diskusijās par sevis un jauniešu motivēšanu. Semināra gaitā pedagogi secināja, ka “skolēnus vislabāk motivēt caur izjūtu būt te un tagad. Padomi un pamācības grauj motivāciju, bet gudri uzdots jautājums rosina skolēnu domāt. Atbildi skolēns sniedz pats sev, taču tā nonāk pie vajadzīgā secinājuma. Motivēšanā liela nozīme ir priekam, kas vairo enerģiju; kur ir enerģija, tur ir motivācija un vēlme darboties.”

Supervizore, pieaugušo izglītotāja un trenere Inese Stankus-Viša vadīja semināru “Pašizdegšanas sindroms ikdienā”. Seminārā tika veikta situācijas analīze, sniegti skaidrojumi un dažādi praktiski padomi, kā jārīkojas, lai saglabātu savu veselību un emocionālo noturību stresa un ilgstošas nenoteiktības situācijās. Pedagogi ar eksperti pārrunāja, kā novērtēt savu emocionālo stāvokli un kā laikus saprast, vai man, manam kolēģim vai skolēnam draud izdegšana.

Trešo semināru “Stresa vadība sev un skolēniem” vadīja psiholoģe, izglītojošu spēļu un metožu izstrādātāja un Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas līdzdibinātāja Zane Veinberga. Eksperte savas profesionālās zināšanas integrēja interaktīvās apmācību metodēs, kas semināru padarīja ne tikai vērtīgu, bet arī aizraujošu. Pedagogi seminārā pildīja praktiskus uzdevumus no grāmatas “Stresa vadības špikeris” un apguva vairākus stresa līmeņa noteikšanas un mazināšanas paņēmienus.

“Man bija patiess prieks saņemt daudz pateicības un spēka vārdu no Latvijas pedagogiem, kuri šajos semināros priecājās par doto iespēju satikties ar kolēģiem un profesionāļiem no visas Latvijas. Skolotāji guva jaunu pieredzi, zināšanas, vērtīgas atziņas un “atslēgas”, kas palīdzēs sevi pozitīvi uzlādēt turpmākajam darbam,” pēc semināriem dalījās Valmieras Attīstības aģentūras karjeras un izglītības projektu vadītāja Inna Purmale.

Visas aktivitātes finansētas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03-250), ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top