Palīgs Tava biznesa veidošanā un izaugsmē

Konsultācijas, apmācības un atbalsta programmas, kas palīdz idejai kļūt par konkurētspējīgu un plaukstošu biznesu — neatkarīgi no tā, vai esi liels uzņēmums, radošs mājražotājs vai uzņēmīgs biznesa idejas autors.

Digitalizācija un inovatīvu ideju realizēšana

Notestē savu ideju, izvērtē biznesu un līdzīgus risinājumus ES tirgū un sagatavo konkrētu darbības plānu digitalizācijas un inovāciju ieviešanai Tavā esošajā vai topošajā uzņēmumā.

 • Ideju un vajadzību novērtēšana
 • Eiropas Komisijas veidots uzņēmuma digitālā brieduma tests
 • Digitalizācijas ceļa karte un konkrēts darbības plāns

Konsultācijas par finansējuma piesaisti

Tavs kompass valsts un ES finansējuma piesaistei — informācija par dažādiem finansējuma veidiem, Tev piemērotākajiem ES un valsts atbalstītiem projektiem un noderīgākajiem uzziņas avotiem.

 • Pieejamas jebkuram uzņēmējam un uzņēmīgajam bez maksas

Atbalsts uzņēmuma izveidē un izaugsmē

VAA administrēti valsts un ES projekti un pasākumi jauna uzņēmuma veidošanai vai esošā inovēšanai.

 • Apmācības
 • Finansējuma piešķiršana
 • Pasākumi, tīklošanās un pieredzes apmaiņa
 • Konsultācijas par sadarbības iespējām ar biznesa atbalsta organizācijām
 • Prototipēšana, tehniskas konsultācijas un kopstrāde darbnīcā DARE
 • Sadarbības veidošana ar diasporas uzņēmējiem
 • Uzņēmējdarbības nozaru datu analīze
 • Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana
 • Cilvēku ar ierobežotām iespējām iekļaušana darba tirgū

Aktuālās atbalsta programmas

Koprades darbnīca DARE

Vieta, kur idejas pārvērst prototipos, īrēt un izmēģināt ražošanas iekārtas biznesam un apgūt jaunas prasmes radošās darbnīcās.

Digitalizācijas atbalsts

Projekta mērķis ir veicināt digitālo transformāciju un inovācijas uzņēmumos un organizācijās, izmantojot jaunus digitālos risinājumus.

Atbalsta programma ZĪLE

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos.

Circular economy makerspace

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu konsorciju, kas sadarbosies ekodizaina un materiālu otrreizējas izmantošanas jomā.

Digitalizācijas atbalsts

Vidzemes kontaktpunkts Digitālās inovācijas centram EDIC un ES projektam “Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)”. Projektu mērķis ir uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, kā arī veicināt uzņēmumu un publiskās pārvaldes iestāžu digitālo transformāciju.

Zīle

Finansējums un atbalsta programmas ZĪLE INOVĀCIJĀM un ZĪLE STARTAM uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstīšanai un jaunu produktu un inovatīvu risinājumu ieviešanai tirgū.

Iniciatīvas un pasākumi

Pēcpusdiena ar mēru

Pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru” mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā.

Māksla būt uzņēmējam

Ikgadējs pasākums potenciāliem un esošiem uzņēmējiem, kas palīdz attīstīt daudzveidīgu, radošu un inovācijām atvērtu uzņēmējdarbību.

Koprades darbnīca DARE

Vieta, kur idejas pārvērst prototipos, īrēt un izmēģināt ražošanas iekārtas biznesam un apgūt jaunas prasmes radošās darbnīcās.

Koprades darbnīca DARE

Vieta, kur idejas pārvērst prototipos, īrēt un izmēģināt ražošanas iekārtas biznesam, apgūt jaunas prasmes radošās darbnīcās un satikt līdzīgu domājošos kopīgos pasākumos meikeriem.

Biznesa forums “Māksla būt uzņēmējam”

Ikgadējs pasākums potenciāliem un esošiem uzņēmējiem, kas palīdz attīstīt daudzveidīgu, radošu un inovācijām atvērtu uzņēmējdarbību.

Scroll to Top