Uzņēmējdarbības nozares

Valmiera – Vidzemes centrs

VAA Komanda

Ilze Eglāja
Valdes priekšsēdētāja
ilze.eglaja@valmiera.lv
+ 371 26180733

Baiba Zvejniece
Uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja
baiba.zvejniece@valmiera.lv
 + 371 26805200

Inna Purmale
Karjeras un izglītības projektu vadītāja
inna.purmale@valmiera.lv
 + 371 29459332

Liene Dembovska
Karjeras un izglītības projektu vadītāja
liene.dembovska@valmiera.lv
 + 371 28640402

Anete Antone
Projektu vadītāja
anete.antone@valmiera.lv
+ 371 26394380

Sanita Alaine
Projektu vadītāja
sanita.alaine@valmiera.lv
+ 371 26421413

Armīns Seņkāns
Koprades darbnīcas vadītājs
armins.senkans@valmiera.lv
 + 371 22079861

Līga Vecā
Valdes locekle
liga.veca@valmiera.lv
 + 371 26416174

Māra Rudīte
Uzņēmējdarbības projektu vadītāja
mara.rudite@valmiera.lv
 +371 26454562

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”  (VAA)  radīta 2016. gada 10. novembrī. Mūsu prioritātes ir veicināt Valmieras pilsētas galveno pīlāru – INDIVĪDS - UZŅĒMĒJDARBĪBA - PILSĒTVIDE - mērķtiecīgu izaugsmi.

Valmierā attīstām un pilnveidojam atbalsta un sadarbības pasākumu organizēšanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī veicinām pētniecības, attīstības un inovāciju pilotprojektu realizēšanu.

    
YouTube

Uzņēmējdarbības vide un rūpniecības attīstīšana
Uzņēmējdarbības vides attīstīšana un partnerības starp uzņēmumiem un pašvaldību aktivitāšu realizēšana. Uzņēmējdarbības forumu un semināru organizēšana, savstarpējās komunikācijas un sadarbības aktivitāšu ieviešana.

Izglītība un cilvēkresursi
Konkurētspējīgu vietējo un ārvalstu lektoru piesaiste. Izglītības iestāžu savstarpējās sadarbības un industriju sadarbības pasākumu organizēšana. Cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas instrumentu izstāde un ieviešana.

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese
Zināšanu un tehnoloģiju pārneses ieviešana, lai pilsētā, sadarbojoties izglītības iestādēm, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, tiktu realizēti izglītības P&A&I (pētniecība, attīstība, inovācija) pilotprojekti.

Pašvaldības atbalsts
Atbalsts projektu izstrādē un projektu ieviešanā. Pakalpojumu pieejamības veicināšana pilsētā - jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanai.