Valmieras Attīstības aģentūra

Uzņēmējdarbības nozares

Valmiera - Vidzemes centrs

Investē Valmierā
Atklāj Valmieru

VAA komanda

Ilze Eglāja

Valdes priekšsēdētāja

+ 371 26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv

Līga Vecā

Valdes locekle

+ 371 26416174
liga.veca@valmiera.lv

Baiba Zvejniece

Uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja

+ 371 26805200
baiba.zvejniece@valmiera.lv

Inna Purmale

Karjeras un izglītības projektu vadītāja

+ 371 29459332
inna.purmale@valmiera.lv

Sanita Alaine

Projektu vadītāja

+ 371 26421413
sanita.alaine@valmiera.lv

Unda Blaumane

Komunikācijas Projektu vadītāja

+ 371 28355828
unda.blaumane@valmiera.lv

Māra Rudīte

Uzņēmējdarbības projektu vadītāja

+371 26454562
mara.rudite@valmiera.lv

Liene Dembovska

Karjeras un izglītības projektu vadītāja

+ 371 28640402
liene.dembovska@valmiera.lv

Miks Ameriks

Koprades darbnīcas DARE vadītājs

+ 371 29753443
miks.ameriks@valmiera.lv

Karīna Vītiņa

Koprades darbnīcas DARE projektu vadītāja

+ 371 29949167
karina.vitina@valmiera.lv

Anete Toodu

(Ilgstošā prombūtnē) Komunikācijas projektu vadītāja

+ 371 26394380
anete.antone@valmiera.lv

Par mums

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”  (VAA)  radīta 2016. gada 10. novembrī. Mūsu prioritātes ir veicināt Valmieras pilsētas galveno pīlāru – INDIVĪDS – UZŅĒMĒJDARBĪBA – PILSĒTVIDE – mērķtiecīgu izaugsmi.

Valmierā attīstām un pilnveidojam atbalsta un sadarbības pasākumu organizēšanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī veicinām pētniecības, attīstības un inovāciju pilotprojektu realizēšanu.

Darbības virzieni:

Uzņēmējdarbības vides attīstīšana un partnerības starp uzņēmumiem un pašvaldību aktivitāšu realizēšana. Uzņēmējdarbības forumu un semināru organizēšana, savstarpējās komunikācijas un sadarbības aktivitāšu ieviešana.

Konkurētspējīgu vietējo un ārvalstu lektoru piesaiste. Izglītības iestāžu savstarpējās sadarbības un industriju sadarbības pasākumu organizēšana. Cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas instrumentu izstāde un ieviešana.

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses ieviešana, lai pilsētā, sadarbojoties izglītības iestādēm, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, tiktu realizēti izglītības P&A&I (pētniecība, attīstība, inovācija) pilotprojekti.

Atbalsts projektu izstrādē un projektu ieviešanā. Pakalpojumu pieejamības veicināšana pilsētā – jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanai.

mūsu aktivitātes

Mūsu birojs

Valmieras Attīstības aģentūra