Partneris uzņēmējiem, jaunajiem profesionāļiem un pedagogiem Valmieras novadā

Valmieras Attīstības aģentūra

Mēs veidojam sadarbību starp uzņēmējiem, pašvaldību un izglītības iestādēm, lai veicinātu invovācijas, uzņēmējdarbību un Valmieras novada attīstību.

  • Uzņēmējdarbības vides veidošana
  • Uzņēmumu digitalizācija
  • Produktu prototipēšana
  • Pasaules labās prakses un inovāciju ieviešana
  • Pasākumi un konsultācijas
  • ES projekti un atbalsta programmas 
  • Karjeras attīstības atbalsts
  • Jauniešu uzņēmējspējas attīstīšana

Valmieras Attīstības aģentūra skaitļos

11

Biedri

pašvaldība, uzņēmumi, uzņēmēji, un izglītības iestādes

52

Iniciatīvas

Valmieras novada attīstībai

8,43

Milj. Eiro

piesaistīta ES finansējuma

17

Es finansēti
projekti

novada attīstībai

14

Stratēģijas,
koncepcijas

pētijumi un ziņojumi

133+

Pasākumi

klātienes un tiešsaistes semināri, konferences

11444+

Dalībnieki

klātienes un tiešsaistes pasākumos

85

Jaunradītas*
Darba vietas

Valmieras novada uzņēmumos

3

Atbalsta
programmas

Valmieras novada
uzņēmumiem

62

Jauni*
produkti

pakalpojumi un prototipi uzņēmumos

*Uzņēmumos, kas piedalījušies atbalsta programmās un prototipējuši koprades darbnīcā “DARE”.

Uzņēmējdarbības vides attīstīšana

Atbalsta programmas, apmācības, pieredzes apmaiņa un citi pasākumi esošiem un topošiem uzņēmējiem.

Karjeras izvēle, jauniešu uzņēmējspēja un izglītība

Projekti, pasākumi, konsultācijas un noderīga informācija pedagogiem un jauniešiem karjeras izvēlei un uzņēmējspējas attīstīšanai.

Scroll to Top