VAA komanda

Ilze Eglāja

Valdes priekšsēdētāja

+ 371 26180733
ilze.eglaja@valmierasnovads.lv

Līga Vecā

Valdes locekle

+ 371 26416174
liga.veca@valmierasnovads.lv

Sanita Zolmane

Projektu vadītāja

+ 371 26421413
sanita.alaine@valmierasnovads.lv

Unda Blaumane

Valmieras koprades darbnīcas DARE vadītāja

+ 371 28355828
unda.blaumane@valmierasnovads.lv

Inna Purmale

Karjeras un izglītības projektu vadītāja

+ 371 29459332
inna.purmale@valmierasnovads.lv

Matīss Krēsliņš

Digitalizācijas virziena vadītājs (EDIC)

+ 371 26699377
matiss.kreslins@valmierasnovads.lv

Dina Linda Mīlberga

Valmieras koprades darbnīcas DARE Komunikācijas vadītāja

+ 371 29344588
dina.milberga@valmierasnovads.lv

Līga Vilcāne

Vidzemes inovāciju programmas studentiem komunikācijas speciāliste

+371 26943434 liga.vilcane@valmierasnovads.lv

Ilze Ulmane

Vidzemes inovāciju programmas studentiem projekta koordinatore

+371 28 309 047 ilze.ulmane@valmierasnovads.lv

Justīne Skrastiņa

Biznesa atbalsta projektu vadītāja

+371 26139970
justine.skrastina@valmierasnovads.lv

Anete Todu

Komunikācijas projektu vadītāja

+371 28016839
anete.todu@valmierasnovads.lv

Liene Krūmiņa

Projektu pasākumu koordinatore

+371 26300743
liene.krumina@valmierasnovads.lv

Madara Narņicka

Projektu eksperte

+ 371 29519966
madara.narnicka@valmierasnovads.lv

VALMIERAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Partneris uzņēmējiem, jaunajiem profesionāļiem un pedagogiem Valmieras novadā

Mēs palīdzam veidoties un augt biznesam un tirgū pieprasītiem profesionāļiem Valmieras novadā — no uzņēmumu digitalizācijas, inovāciju ieviešanas un jaunu ideju prototipēšanas līdz sadarbībai ar pedagogiem, atbalstam karjeras izvēlē un jauniešu uzņēmējspējas attīstīšanai.

Valmieras Attītības Aģentūra (VAA) skaitļos

Radīta 2016. gada 10. novembrī

mūsu aktivitātes

Mūsu birojs

Valmieras Attīstības aģentūra