Ziedojuma konts Ukrainas cilvēkiem

LV37RIKO0002930340339

Uz 07.12.2023. izsniegtā ziedojumu summa

12 541,00 EUR:

Ziedojumu vākšana Ukrainas aizstāvjiem

Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”, Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina iesaistīties akcijā, vācot līdzekļus Ukrainas aizstāvjiem.

“Ir ļoti svarīgi, ka palīdzības sniegšana Ukrainai turpinās. Sadarbībā ar Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecību Latvijas Republikā mēs uzzinām, kāda veida palīdzība šobrīd būtu visnepieciešamākā. Tas ir atbalsts Ukrainas armijai – gan apģērbs, higiēnas preces un ilglaicīgi glabājama pārtika, gan arī automašīnas. Transportlīdzekļa dāvināšana Ukrainas aizstāvjiem būs nozīmīgs atbalsts, un kopā mēs varam palīdzēt šim mērķim piepildīties. Aicinām gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus iesaistīties, lai jau drīz no Valmieras novada pie Ukrainas aizstāvjiem nonāktu tik nepieciešamā palīdzība,” aicina Ilze Eglāja, biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja.

Ziedojumu vākšana Ukrainas cilvēkiem

Valmieras Attīstības aģentūra ir atvērusi ziedojumu kontu, kurā aicinām uzņēmumus un iedzīvotājus ziedot naudu, lai bēgļi no Ukrainas varētu iegādāties lietas, kuras nav iespējams saņemt ziedojumu veidā, piemēram, medikamentus, apakšveļu un citas nepieciešamās lietas.

Par saziedotajiem līdzekļiem Valmieras Attīstības aģentūra iegādāsies dāvanu kartes, ko atbilstoši vajadzībām piešķirs patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kuri jau ir ieradušies Valmieras novadā.

Valmieras novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 1. stāvā ir uzstādīts stends, kurā var ievietot ziedojumu skaidras naudas veidā atbalstam patvēruma meklētājiem no Ukrainas.

Palīdzības sniegšanu koordinē Valmieras novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valmieras Attīstības aģentūru.

Plašāka informācija, kā Valmieras novada pašvaldība organizē atbalsta
sniegšanu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kā arī par iedzīvotāju iespējām līdzdarboties, publicēta šeit.

Pateicamies ikvienam par atbalstu!

Ziedojumu konts Ukrainas aizstāvjiem

Ziedo tiešsaistē: ŠEIT

Ziedojumu konts: LV09HABA0551022993220
Mērķis: Atbalsts Ukrainai
Valmieras novada fonds
Garā iela 10, Valmiera LV-4201
Reģistrācijas nr.: 40008093066

Ziedojumu konts Ukrainas cilvēkiem

Ziedojumu konts: LV37RIKO0002930340339
Mērķis: Atbalsts Ukrainas bēgļiem
Valmieras Attīstības aģentūra
Purva iela 12a, Valmiera, LV-4201
Reģistrācijas nr.: 40008054745

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā:

Sanita Zolmane
+ 371 264 214 13
sanita.zolmane@valmierasnovads.lv

Sirsnīgs paldies ziedotājiem!

Jaunumi

Uzņēmēji tiek aicināti izteikt darba piedāvājumus Ukrainas iedzīvotājiem!

Svarīgi zināt!

Nosacījumi nodarbinātības/pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai:

Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš pēc 2022. gada 24. februāra ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātā persona, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai vienas minimālās mēneša darba algas (620 eiro) apmērā. Minētā pabalsta saņemšanai persona viena mēneša laikā no reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienestā vai spēkā stāšanās dienas iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniegumu;

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas (620 eiro) apmērā. Iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniegumu viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas. Nodarbinātības uzsākšanas pabalstu nepiešķir Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš iepriekš ir saņēmis pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu.

Saites uz aktuālo informāciju:
https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-vai-pasnodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts

Darba devējiem:
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem-kuri-velas-piedavat-darbu-ukrainas-civiliedzivotajiem

Jau saziedots

Atskaite /11.07.2024./

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji Ukrainas iedzīvotājiem, kuri pārceļas uz Valmieras novadu kara darbības rezultātā, uz 11.07.2024. snieguši atbalstu 14114,00 EUR apmērā.

Uz 11.07.2024. izsniegtā ziedojumu summa 12 541,00 EUR. Par saziedoto summu iegādātas dāvanu kartes medicīnisko preču iegādei un dāvanu kartes pārtikas preču (tostarp bērnu pārtikas un specializētās pārtikas), higiēnas, saimniecības un citu preču iegādei.

Finanšu līdzekļu izlietojuma sadalījumsIzlietotā summa (EUR)
Medicīna750,00
Pārtikas, higiēnas un saimniecības preces8350,00
Atbalsts Ukrainas bērniem3441,00
Kopā:12 541,00

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top