Valmieras pedagogi karjeras konsultanti profesionāli pilnveidojas semināros, gūst zināšanas un apmainās ar pieredzi

Jau trešo gadu Valmieras pilsētā un izglītības iestādēs notiek ļoti aktīvs darbs karjeras jomā. Jaunajiem valmieriešiem karjeras atbalsta pakalpojumi kļuvuši pazīstamāki un pieejamāki. Tas nebūtu iespējams bez pedagogiem karjeras konsultantiem, kas ir palīgi un atbalsta personas skolēniem un cieši sadarbības partneri Valmieras pilsētas pašvaldībai un Valmieras Attīstības aģentūrai. Pedagogi karjeras konsultanti ir gandrīz visās Valmieras izglītības iestādēs.

Par tradīciju kļuvušas Valmieras pedagogu karjeras konsultantu ikmēneša tikšanās, kur pedagogi pārrunā aktualitātes un apmainās ar pieredzi un zināšanām. Stāsta Valmieras pilsētas pašvaldības speciāliste karjeras izglītības jautājumos Inga Savicka: “Pedagogi karjeras konsultanti ir ļoti nozīmīgs resurss, kas pieejams skolēniem. Ar šo speciālistu palīdzību jauniešiem paveras daudz vairāk iespēju izdarīt precīzāku un savām spējām, prasmēm un interesēm atbilstošāku karjeras izvēli. 2018. gadā Valmieras pilsētas pašvaldībai un Valmieras Attīstības aģentūrai izdevās piesaistīt finansējumu, lai turpmākos trīs gadus nodrošinātu un dažādotu pedagogu karjeras konsultantu ikmēneša tikšanās. Lielisks šo tikšanos piemērs bija mūsu kopīgs izglītojošs pasākums janvārī, kad devāmies uz Mārcienu.” 

16.un 17. janvārī Valmieras pedagogi karjeras konsultanti, karjeras speciālisti un karjeras un izglītības projektu vadītāji piedalījās informatīvi izglītojošā un saliedējošā pasākumā Mārcienā, Madonas novadā. Tikšanās mērķis bija jaunas pieredzes un zināšanu apguve, tīklošanās un savstarpēja saliedēšanās, profesionālā redzesloka paplašināšana un Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības vides iepazīšana. Pasākuma pirmajā dienā notika Anitas Gailes lekcija “Efektīva karjeras vadības komunikācija”, kā arī Ilzes Dātavas vadītais seminārs ar praktiskām aktivitātēm komandas saliedēšanai.

Tikšanās otrā diena tika veltīta ekskursijām, kopā apmeklējot četrus uzņēmumus apkārtējos novados. “Viesojāmies Piebalgas porcelāna fabrikā Inešos, SIA “Latvijas ķiploks” Raunā, balansa velosipēdu “Leg&Go” ražotnē un Vides risinājumu institūtā Cēsīs. Katrā no vietām iepazināmies ar uzņēmuma vēsturi, pamatdarbību, sniegtajiem pakalpojumiem un ražošanas procesiem, piedalījāmies degustācijā, vērojām, kā top porcelāna trauki un kā tiek ražoti bērnu koka balansa velosipēdi, kā arī guvām vērtīgu informāciju par dažādiem starpdisciplināriem projektiem. Uzņēmēji dalījās pieredzē par uzņēmuma personāla vadības jautājumiem, personīgajiem veiksmes stāstiem, idejas realizēšanu un darbinieku motivēšanu,” stāsta Valmieras Attīstības aģentūras karjeras un izglītības projektu vadītāja Inna Purmale.

Valmieras tehnikuma karjeras konsultante Biruta Pjalkovska atzīst, ka “šādi pasākumi noteikti ir nepieciešami, jo palīdz pilnveidoties profesionāli, iegūt jaunas zināšanas un dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem. Tāpat izglītības iestāžu karjeras konsultantiem ir svarīgi uzzināt aktuālāko informāciju par veiksmīgiem uzņēmumiem Latvijā, tāpēc klātienes tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem šajā seminārā bija īpaši vērtīga”.

Nākamā pedagogu karjeras konsultantu tikšanās notiks jau 18. februārī LIAA Valmieras Biznesa inkubatorā, kur pedagogiem būs iespēja iepazīt biznesa inkubatoru darbību. 27. martā gan pedagogi karjeras konsultanti, gan citi pedagogi tiks aicināti uz profesionālas iedvesmas un izaugsmes konferenci Valmieras tehnikumā. 

Pedagogu karjeras konsultantu tikšanās tiek organizētas un finansētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03-250) ietvaros.

Vairāk informācijas:
Inna Purmale
Karjeras un izglītības projektu vadītāja
Valmieras Attīstības aģentūra
E-pasts: inna.purmale@valmiera.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top