Izstrādāts digitālais karjeras portfolio skolēniem

Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar digitālā mācību resursa Pratne.lv veidotājiem ir izstrādājusi digitālo karjeras portfolio skolēniem. Šī gada oktobrī tiek uzsākta karjeras portfolio testēšana vairākās Valmieras, Ventspils un Stalbes vispārizglītojošajās skolās. Rīka testēšana norisināsies 7 izglītības iestādēs.

Digitālais karjeras portfolio ir interaktīva platforma, kurā skolēni klašu grupā no 8. – 12. klasei veiks ar karjeru saistītu pašizpēti, krās informāciju par sevi, saviem sasniegumiem, pildīs karjeras testus, kā arī saņems atgriezenisko saiti no pedagogiem par jautājumiem, kas saistīti ar nākotnes karjeras izvēli un karjeras attīstības atbalstu.

Karjeras portfolio  lietos trīs mērķa grupas  – skolēni, pedagogi karjeras konsultanti un attiecīgo klašu audzinātāji. Karjeras portfolio būs lielisks palīgs ikdienas darbā pedagogiem – karjeras konsultantiem gan izpētes, gan komunikācijas uzturēšanai ar skolēniem un klašu audzinātājiem tieši karjeras atbalsta jautājumos. Digitālais rīks ļaus labāk iepazīt skolēnus, izprast to vajadzības un daudz ātrāk identificēt tos bērnus, kuriem ir nepieciešams lielāks karjeras atbalsts un individuāla pieeja.

Pedagogiem digitālais karjeras portfolio ļaus ģenerēt dažādus datu apkopojumus un saturīgas atskaites. Rīkā varēs apkopot datus dažādos griezumos par skolēnu personību, prasmēm, mācīšanos un karjeras izvēli. Iegūtie dati būs noderīgi, veidojot prezentācijas, nodrošinot individuālās un grupu karjeras konsultācijas un tematiskas nodarbības par karjeru, kā arī gatavojoties klases stundām. Pedagogi – karjeras konsultanti sadarbībā ar skolēniem varēs veidot kvalitatīvu karjeras ceļa karti, balstoties gan uz karjeras testu rezultātiem, gan uz skolēnu sniegtajām atbildēm portfolio profilos. Tas būtiski atvieglos pedagogu un speciālistu darbu, novērtējot skolēnu kopējos mērķus un gatavību turpināt ceļu uz karjeras attīstību pēc skolas beigšanas. Rīks ļaus arī salīdzināt skolēnu progresu mācību gada sākumā, vidusposmā un mācību gada beigās.

Noslēdzoties karjeras portfolio testēšanai, digitālais karjeras portfolio tiks uzlabots un papildināts, balstoties uz profesionāļu un lietotāju ieteikumiem. Tas tiks attīstīts un popularizēts nacionālā mērogā, lai nākotnē tas būtu pieejams ikvienam skolēnam un pedagogam Latvijā.

Aktivitāte tiek ieviesta projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top