AktualitātesAktualitātes-topKarjeras jaunumiNextGen

Valmieras pedagogi apgūst jaunas prasmes karjeras attīstības atbalsta jomā

Sākoties jaunajam mācību gadam, Valmieras pedagogi piedalījās divos pasākumos savu prasmju pilnveidei karjeras attīstības atbalsta jomā. Augusta sākumā pedagogi piedalījās seminārā par nodarbinātību nākotnē, un septembra sākumā praktiski darbojās nodarbībā par fokusgrupu pētījumu metodi.

Semināra “Nodarbinātība nākotnē” viens no uzdevumiem bija iepazīstināt pedagogus ar galvenajām nākotnes nodarbinātības tendencēm. Stāsta semināra pasniedzēja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja: “Visiem pedagogiem, taču jo īpaši tiem skolotājiem, kas strādā ar karjeras attīstības atbalsta jautājumiem vai audzina klases, šī informācija var būt ļoti noderīga, virzot savus skolēnus un audzināmos pa tādiem karjeras ceļiem, kas atbilst gan bērnu un jauniešu interesēm, spējām un prasmēm, gan nodarbinātības nākotnes tendencēm. Ja vēlamies būvēt Latvijas ekonomiku, jāstrādā būs daudz un visiem, tāpēc svarīgi to darīt jomās, kas nes gandarījumu un nodrošina labāku dzīves kvalitāti. Arvien vairāk jauniešu iesaistīsies profesionālajā izglītībā un tehnisko jomu augstākajā izglītībā, kļūstot par augsti kvalificētiem speciālistiem, kas iesaistās darba tirgū ātrāk. Starp visvairāk pieprasītajiem speciālistiem būs darbinieki dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomās, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, lauksaimniecībā, veselības aprūpē, sociālās labklājības un pakalpojumu jomās. Visiem speciālistiem būs arī jāpielāgojas jaunām nodarbinātības formām, piemēram, nestandarta darba laikiem, attālinātam darbam un citām.”

Semināra otrajā daļā Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja Ineta Krieviņa iepazīstināja Valmieras pedagogus ar metodi par to, kā sākumskolas izglītojamajiem stāstīt par nākotnes nodarbinātības sarežģīto jautājumu. Skolotāja demonstrēja praktisku piemēru, kā skolēnus iepazīstināt ar tādām nākotnes profesijām kā digitālās transformācijas speciālisti, cilvēku un kultūras speciālisti, digitālā mārketinga speciālisti, pakalpojumu un risinājumu dizaineri un datu etnogrāfi. Metode kā resurss ir pieejama jebkuram Latvijas pedagogam karjeras materiālu krātuvē tiešsaistē www.karjerasmateriali.lv.
Otrs pasākums, kas tika realizēts Valmieras pedagogu prasmju pilnveidei, bija apmācības par fokusgrupu pētījumu metodi. Jauniegūtās zināšanas ļaus Valmieras pedagogiem – karjeras konsultantiem ātrāk, efektīvāk un prasmīgāk iegūt informāciju no dažādām mērķa grupām, piemēram, skolēniem, citiem pedagogiem un vecākiem.

Apmācību ietvaros Valmieras pedagogi – karjeras konsultanti tika iepazīstināti ar fokusgrupu pētniecības metodes mērķi, realizēšanas pamatprincipiem un labajām praksēm. Pedagogi iesaistījās diskusijā, apmanoties viedokļiem un pieredzēm par metodes pielietojumu, vērtību un potenciāli iegūstamo rezultātu. Apmācību otrajā daļā pedagogi tika iesaistīti praktiskā uzdevumā, iepazīstot atsevišķu fokusgrupu pētījumu metodes elementus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.