Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs

Projekta nosaukums

Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs

Projekta numurs

1.1.1.3./21/A/009

Projekta akronīms

VIPs

Projekta mērķis

Izveidot un īstenot ilgtspējīgu atbalsta sistēmu, kas:  

 • studiju vai izglītības procesa ietvaros stiprinās Vidzemes jauniešu inovāciju pratību un uzņēmējspēju,  
 • veicinās Vidzemes  augstskolas  un  studējošo  sadarbību  ar  industriju un  uzņēmējiem  un  
 • ļaus  izstrādāt  praktiski pielietojamus risinājumus sabiedrības un komersantu piedāvātajiem izaicinājumiem. 

Projektā plānotās darbības

 • Projekta vadība un uzraudzība; 
 • Studentu  iesaiste  un  motivēšana; 
 • Ideju bankas izveidošana un uzturēšana un privātā finansējuma piesaiste; 
 • Komandu veidošana un iespējošana; 
 • Ideju un projektu formulēšana, komandu veidošana; 
 • Inovāciju laboratorija (I-LAB); 
 • Biznesa laboratorija (B-LAB); 
 • Programmas atpazīstamība un rezultātu izplatīšana; 
 • Demo dienu organizēšana; 
 • Projekta publicitāte. 

Projekta iesniedzējs

Vidzemes Augstskola

Projekta īstenošanas periods

03.01.2022.-31.10.2023. (22 mēneši)

Projekta kopējās izmaksas

999923,69 EUR, t.sk., ERAF finansējums 839 935,90 EUR un komersantu līdzfinansējums 159987,79EUR.

Projekta mērķauditorija

ViA studenti, Vidzemes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un vispārējo izglītības iestāžu pēdējo vidusskolas klašu audzēkņi un sadarbības augstskolu studenti. 

Projekta partneri

 • Valmieras Attīstības aģentūra
 • Ventspils Augstskola
 • Vidzemes Augstskolas Fonds 

Kontaktpersona

Līga Vecā
+ 371 26416174, liga.veca@valmierasnovads.lv

 ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009 

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top