Guidance – Digital tools and Method development

Projekta nosaukums:

Guidance – Digital tools and Method development

Projekta programma

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās (KA2)

Projekta apakšprogramma

Sadarbība digitālās izglītības veicināšanai (KA226)

Projekta nozare

Skolas

Projekta numurs

2020-1-SE01-KA226-SCH-092613

Projekta kopējais budžets

271 175 Eur no kuriem 17 155 Eur tika piešķirti Valmieras Attīstības aģentūrai

Ieviešanas periods

01.04.2021. – 31.03.2023.

Projektā iesaistītās organizācijas

Valmieras Attīstības aģentūra (Latvija), Region Örebro län (Zviedrija), SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU (Somija), Ķekavas pašvaldība (Latvija), Stebo (Beļģija), MUNICIPIO DE LOUSADA (Portugāle), Utbildningskontoret, Norrköpings Kommun (Zviedrija), Competence Sverige ekonomisk förening (Zviedrija)

Projekta tēma

Inovācijas

Horizontālās prioritātes

  • Inovācijas digitālajā jomā.
  • Sociālā iekļaušana.

Projekta aktivitātes

5 starptautiskās tikšanās (Zviedrijā, Somijā, Beļģijā, Portugālē, Latvijā)

4 rezultātu izplatīšanas pasākumi (Zviedrijā, Somijā, Beļģijā, Portugālē)

Projekta mērķis

  1. Veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzību karjeras virzībā visā izglītības sistēmā.
  2. Veicināt to, ka vairāk jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību šādā veidā palielinot savas iespējas iegūt darbu.
  3. Atbalstīt jauniešus un studentus pārdomāti izvēlēties savu studiju virzienu

Projekta sagaidāmie rezultāti

  1. Paaugstinātas prasmes un kompetences, kā izveidot iekļaujošu digitālo vidi visā izglītības sistēmā.
  2. Paaugstinātas prasmes un kompetences par to, kā izmantot un pielāgot digitālos rīkus un metodes, lai padarītu karjeras atbalsta procesu iekļaujošāku.
  3. Digitāls rīks, kas sastāv no metodēm, kas palīdz veidot iekļaujošu vidi jauniešiem.
  4. Apmācību komplekss (programma un nepieciešamie materiāli) skolotājiem un karjeras konsultantiem.

Kontaktpersona:

Anna Marija Bērziņa
+ 371 29503519, anna.berzina@valmiera.lv

Projekts Guidance – Digital tools and Method development tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Zviedrijā administrē Zviedrijas Augstākās izglītības koncils, atbalstu.

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top