Jaunieši rada biznesa inovācijas un risinājumus uzņēmumu izaicinājumiem

Vidzemes inovāciju programmas studentiem (VIPs) 2. cikla dalībnieki, kopskaitā 59 – studenti, vidusskolu pēdējo klašu skolēni un tehnikumu audzēkņi no visas Latvijas, 20. janvārī Vidzemes Augstskolā prezentēja cikla pirmo 3 mēnešu laikā paveikto darbā pie 8 uzņēmumu sniegtajiem izaicinājumiem un 8 jaunām biznesa idejām.

VIPs Inovāciju laboratorijā strādā 8 komandas, kas ar radošu un inovatīvu pieeju meklē risinājumus dažādu Latvijas uzņēmumu un organizāciju sniegtajiem izaicinājumiem. Tiek veidota mārketinga stratēģija “Piedzimt Vidzemes slimnīcā!”, top taksometru izsaukšanas rīks Vidzemes reģionam, bet sadarbībā ar SIA “ZAAO” jaunieši pēta kā veikt “Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšanu”. Tāpat tiek meklēti jauni risinājumi kā pārtikas ražošanas sektoram piesaistīt jauniešus kā potenciālos darbiniekus, kā integrēt TV saturu sociālajos medijos, kā popularizēt dabai draudzīgākus iepirkšanās paradumus u.c..

Savukārt, 8 komandas VIPs Biznesa laboratorijā sper pirmos soļus sava uzņēmuma virzienā. Jaunieši, praktiski darbojoties, apgūst dažādas prasmes kā attīstīt produktu, veidot biznesa modeļus un plānot sava biznesa attīstību. Idejas tiek attīstītas tādās aktuālās jomās, kā koģenerācija, ūdeņradis, veselīga pārtika, efektīva laika plānošana un citas. 

 

Kā uzsver projekta vadītāja Līga Vecā: “Inovāciju atbalsta programma VIPs ir viens no veidiem, kā tiek sekmēta valsts kopējā inovāciju ekosistēmas attīstība. Studējošie ar savām idejām, entuziasmu un mērķtiecību pierāda, ka atbilstošos apstākļos spēj atrast vai radīt pārsteidzošus, inovatīvus risinājumus gan jau esošu uzņēmēju izaicinājumiem, gan realizējot savas biznesa idejas. “

Latvijā ir salīdzinoši mazs skaits uzņēmumu, kuriem ir iespēja veidot savus privātos pētniecības un attīstības centrus ar tehnoloģiju pārnesi un inovācijām nepieciešamo infrastruktūru un atbalsta sistēmām, tāpēc būtiski vecināt savstarpējo sadarbību valsts, pašvaldību, uzņēmumu un izglītības nozares starpā. Vidzemes Augstskola izsaka pateicību SIA “Vidzemes slimnīca”, Valmieras novada  pašvaldība, SIA “Baltma”, SIA “ Valpro”, SIA “ZAAO”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, AS “Smiltenes piens”, kas raduši iespēju līdzfinansēt šo reģionam būtisko inovāciju programmu.

16 studējošo komandas, ekspertu un mentoru pavadībā, darbu turpinās vēl 3 mēnešus un jau 21. aprīlī, Demo dienā – 2. cikla noslēguma pasākumā – prezentēs komandu darba gala rezultātus.

 

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS”  Nr. 1.1.1.3/21/A/009  

Informāciju sagatavoja:

Līga Vilcāne

VIPs komunikācijas speciāliste 

t.+371 26943434

liga.vilcane@valmierasnovads.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top