DARI un Radi draudzību

Projekta nosaukums

DARI un Radi draudzību

Projekta programa

Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Projekta numurs

2022.LV/ĢDP_UKR/11

Projekta budžets

6840 EUR

Projekta īstenošanas periods

01.07.2022. – 30.09.2022.

Projekta partneri

Valmieras koprades darbnīca DARE

Projekta mērķis

Projekta “DARI un RADI draudzību” mērķis ir veicināt Ukrainas ģimeņu sadraudzību ar Latviešu ģimenēm Valmieras novadā, ar radošo darbnīcu palīdzību, sekmējot sabiedrības saliedētību, stiprinot Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai, veicinot latviešu valodas un kultūras apguvi.

Projekta konkrētie mērķi ir

 • Stiprināt Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai;
 • Vaidot jaunas draudzības un kontaktus starp Latvijas un Ukrainas ģimenēm;
 • Veicināt latviešu valodas un kultūras apguvi;
 • Attīstīt bērnos un vecākos radošumu un iedvesmot vairāk laika pavadīt kopā;
 • Veidot sabiedrībā pozitīvu attieksmi par Ukrainas ģimenēm;
 • Iesaistīt ģimenes ar bērniem koprades kustības attīstībā Valmierā un apkārtnē;

Viens no priekšnosacījumiem stipru ģimeņu izveidei un pastāvēšanai ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks vecākiem ar bērniem. Projekta ietvaros tiks organizētas 3 radošās darbnīcas, lai pēc iespējas iesaistītu darbnīcās Ukrainas ģimenes, kurām ikdienā ir ierobežotas iespējas komunicēt ar Latvijas ģimenēm valodas barjeras dēļ un nodrošināt radošas aktivitātes, iepazīstot Latvijas kultūru un valodu. Darbnīcas paredzētas ar mērķi, lai stiprinātu Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai un iekļaušanos Latvijā, veicinātu latviešu valodas un kultūras apguvi un vairot pozitīvu attieksmi sabiedrībā.

Darbnīcās bērniem un vecākiem tiks attīstītas komunikācijas, sadarbības, radošuma un tehnoloģiju prasmes.

Projekta aktivitātes

Darbnīcas notiks Valmieras koprades darbnīcā DARE, kur ir izveidotas atvērtas, ģimenēm draudzīgas un ikvienam interesentam pieejamas koprades telpas ar modernām tehnoloģijām, ko var izmantot ikviens interesents.  Koprades un ķimerēšanās darbnīcas ir inovatīvs veids kā piedāvāt ģimenēm saturīgi pavadīt laiku, iepazīties, sadraudzēties ar Ukrainas ģimenēm, vaidot jaunus kontaktus, vienlaikus attīstot mūsdienām ļoti svarīgas tehnoloģiskās un radošās prasmes, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības. 

Darbnīcu norise plānota laika posmā no 1.08.-23.09.2022. Tiks īstenotas 3 radošās darbnīcas, kur vecākiem ar bērniem no Latvijas un Ukrainas būs iespēja kopīgi veidot dažādus dizaina priekšmetus:

 1. Krūzīšu apdrukas radošā darbnīca;
 2. Auduma maisiņu apdrukas radošā darbnīca;
 3. 3D pildspalvu un printera radošā darbnīca.

Visās darbnīcās ģimenēm būs unikāla iespēja kopīgi darbojoties iepazīt koprades darbnīcas DARE iespējas, sadarbībā ar kvalificētiem speciālistiem/pasniedzējiem iepazīt jaunās tehnoloģijas. vērtīgi pavadīt laiku, ģimenēm sadraudzēties, iegūt jaunus kontaktus, kopīgi pagatavot kādu dizaina priekšmetu, ko pēc tam varēs izmantot ikdienā. Darbnīcu rezultātā tiks radītas lietas, ko dalībnieki varēs ņemt uz mājām par piemiņu no kopā darbošanās pieredzes. 

Mērķa grupa ir ukraiņu un latviešu ģimenes ar bērniem, kuras dzīvo Valmieras novadā.

Projekta rezultāti

Projektā “DARI un RADI draudzību” plānojam iesaistīt 48 cilvēkus (9 bērni un 9 vecāki no ukraiņu ģimenēm, 15 bērni un 15 vecāki no latviešu ģimenēm), kuri dzīvo Valmieras novadā. Paredzam, ka iesaiste mūsu piedāvātajās projekta aktivitātēs palīdzēs ietekmēt un sasniegt sekojošos rezultātus:

 1. Veicināta ģimeņu saliedētība, stiprināta Ukrainas ģimeņu piederība Latvijas sabiedrībai un iekļaušanās Latvijā.
 2. Veicināta latviešu valodas un kultūras apguve.
 3. Veicināta ģimenisko vērtību veidošana un kopā darīšanas un radīšanas prieks.
 4. Bērniem kopā ar vecākiem sniegta iespēja piedalīties dažādās izzinošās un aizraujošās darbnīcās profesionāļu pavadībā, iesaistot modernas tehnoloģijas

Kontaktpersona

Unda Blaumane

+ 371 28355828, unda.blaumane@valmierasnovads.lv

Projekts īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros. Aktivitātes tiek finansētas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top