Atbalsta programmas VIPs 2. posms jau septembrī!

Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs – ietvaros tiek īstenotas drosmīgas biznesa idejas un rasti inovatīvi risinājumi dotajiem izaicinājumiem, apvienojot plaša spektra studējošos jauniešus, akadēmisko un zinātnisko personālu un nozaru speciālistus. VIPs ir efektīva atbalsta platforma, kas izveidota Vidzemes Augstskolas paspārnē sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru un Ventspils Augstskolu.

Noslēdzot pirmo projekta posmu jūnija beigās Biznesa izmēģinājumu un Inovāciju laboratorijās sadarbībā ar zinošiem komandu vadītājiem un ekspertiem, radītas 4 inovatīvas biznesa idejas un 6 risinājumi dotajiem uzņēmumu vai organizāciju izaicinājumiem. Līdz šim atbalsta programmas ietvaros jau 35 dalībnieki saņēmuši stipendijas un finansējumu idejas attīstībai. Turklāt, labākās komandas un individuālie dalībnieki projekta posma noslēgumā saņēma stipendijas 500 – 2000 EUR apmērā turpmākai idejas attīstīšanai. Dalībnieki uzsver, ka īsā laika posmā pilnveidoja spēju strādāt komandā, komunicēt un risināt izaicinājumus, efektīvi plānot laiku un finases atbilstoši izveidotajam laika grafikam. Programmu atzinīgi novērtējuši tādi uzņēmumi, kā SIA “VALPRO”, AS “STIKLA ŠĶIEDRA”, AS “CSDD”, SIA “ZAAO” u.c..

Projekta VIPs ietvaros studenti gūst darba tirgum nepieciešamo pieredzi un sekmīgi tiek veidota sadarbība starp potenciālajiem darbiniekiem un darba devējiem. Studentos ir liels potenciāls radīt aizvien jaunus un inovatīvus risinājumus, kas ne tikai veicina sabiedrības attīstību, bet lieti noder konkrētām uzņēmuma vai organizācijas vajadzībām!

Ikviens ir aicināts kļūt par daļu no VIPs! Uzņēmumi un organizācijas – iesaistoties ar izaicinājumiem, idejām vai atbalstu. Jaunieši – studenti, tehnikuma audzēkņi un pēdējo klašu vidusskolēni – izmantojot iespēju realizēt savas inovatīvās biznesa idejas vai pieņemot kādu no dotajiem izaicinājumiem.

Jebkurš interesents aicināts sazināties ar VIPs projekta vadītāju Līgu Landrāti-Krūmiņu rakstot uz vips@va.lv vai zvanot pa tālruni 28309733 .

Uz tikšanos projekta VIPs 2. posmā jau septembrī!

Informāciju sagatavoja Līga Vilcāne,

VIPs komunikācijas speciāliste

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top