Diversity & Inclusion: Building Strengths Together

Diversity&Inclusion:BuildingStrengthsTogether

Projekta programma

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

Projekta apakšprogramma

pieredzes apmaiņa

Projekta numurs

2020-1-LV02-KA205-003015

Projekta kopējais budžets

54 914 no kuriem 16 934 Eur tika piešķirti Valmieras Attīstības aģentūrai

Projekta īstenošanas periods

01.09.2020.-31.10.2022.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta tēma: Sociālā iekļaušana

Horizontālās prioritātes: Veicināt kvalitāti un inovācijas darbā ar jaunatni, un veicināt tās atpazīstamību; Atbalstīt jaunatnes darbiniekus un pedagogus.

Projekta mērķis:

 1. Stiprināt jaunatnes darbinieku spējas strādāt ar jauniešiem, it īpaši tiem, kam ir ierobežotas iespējas.
 2. Nodrošināt to, ka visiem jauniešiem ir vienādas iespējas iesaistīties gan formālajā, gan neformālajā mācību vidē, šādā veidā veicinot jauniešu iekļaušanu sabiedrībā.
 3. Sniegt vairāk iespējas, resursus un programmas, kas veicina jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un dialogu, un novērst diskrimināciju un segregāciju.

Projekta uzdevumi:

 1. Attīstīt jaunatnes darbinieku kompetences.
 2. Veicināt pieredzes apmaiņu, iesaistītajām organizācijām daloties ar dažādām neformālās izglītības metodēm un rīkiem.
 3. Iegūt jaunas metodes kā strādāt ar jauniešiem, it īpaši tiem, kam ir ierobežotas iespējas. Projekts fokusēts uz metodēm, kas jauniešiem palīdzētu atrast savas stiprās puses un efektīvi pielietot tās, lai sasniegtu savus mērķus.
 4. Apkopot veiksmīgākās metodes viegli lietojamā bukletā un dalīties ar projekta rezultātiem.

Projekta aktivitātes un rezultāti

 • 3 starptautiskās tikšanās (Latvijā, Ungārijā un Lietuvā)
 • 2 apmācības (Latvijā un Ungārijā) 
 • Neformālās izglītības metožu rīks: DAŽĀDĪBA &IEKĻAUŠANA:
  KOPĪGA PRASMJU STIPRINĀŠANA 

Kontaktpersona

Anna Marija Bērziņa
+ 371 29503519, anna.berzina@valmiera.lv

Projekts Diversity & Inclusion: Building Strengths Together  tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.