EDIC VIDZEME

Valmieras Attīstības aģentūra – Eiropas Digitālo inovāciju centra kontaktpunkts Vidzemes reģionā.

Vairojam izpratni par digitalizāciju, palīdzam novērtēt digitālo briedumu, atbalstām digitālo transformāciju un jaunu digitālu risinājumu izstrādi.

Aktuāli:

EDIC VIDZEME

Valmieras Attīstības aģentūra – Eiropas Digitālo inovāciju centra kontaktpunkts Vidzemes reģionā.

Vairojam izpratni par digitalizāciju, palīdzam novērtēt digitālo briedumu, atbalstām digitālo transformāciju un jaunu digitālu risinājumu izstrādi.

Aktuāli:

Informācija par reģionālo kontaktpunktu Vidzemē

Valmieras Attīstības aģentūra un Vidzemes Augstskola kā Latvijas Digitālā akseleratora partner organizācijas 2022. gada rudenī ir izveidojusi Eiropas Digitālo inovāciju centra (EDIC) kontaktpunktu Vidzemes reģionā.

EDIC Vidzemes kontaktpunkts izvietots Valmieras Attīstības aģentūras telpās Purva ielā 12A, Valmierā.

EDIC ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes.

Sazinies ar mums

Matīss Krēsliņš

Digitalizācijas virziena vadītājs (EDIC)

Līga Vecā

Valdes locekle

Mēs piedāvājam

Testēšana, ekspertīze, tehnoloģiskās konsultācijas

Veicam organizācijas digitalizācijas stāvokļa auditu. Veidojam digitālās transformācijas stratēģijas (sākotnējā validācija, digitalizācijas ceļa kartes izstrāde, kā arī digitālu produktu, pakalpojumu izstrādes un procesu digitalizācijas projektu sagatavošana). Izstrādājam jaunus digitalizācijas projektus, sniedzam tehnoloģiskas konsultācijas, veicam prototipēšanu un testēšanu, nodrošinot pārbaudi, eksperimentus ar digitālajām tehnoloģijām un piekļuvi testēšanas un eksperimentēšanas aprīkojumam un programmatūrai.

Prasmju pilnveidošana un kompetenču celšana, apmācības

Īstenojam apmācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības. Organizējam gan intensīvus digitālo prasmju kursus augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai. Tāpat nodrošinām digitālo inovāciju ievadkursus un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.

Finansējuma piesaiste

Piesaistām finansējumu no finanšu iestādēm, investoriem un Eiropas Savienības fondiem. Nodrošinām finansējuma piesaistes stratēģijas konsultācijas, projektu sagatavošanu un uzraudzību.

Inovāciju ekosistēma, tīklošanās, sadarbības projekti un partnerības

Veicinām inovāciju ekosistēmas attīstību un tīklošanās pasākumu norisi. Organizējam aktivitātes likumdošanas izmaiņu veicināšanai, vietējos un starptautiskos “roadshow”, tematiskus digitālās transformācijas un inovācijas pasākumus un nodrošinam starptautisku sadarbību.

Nav šaubu, ka digitalizācija ir kļuvusi par mūsdienu nepieciešamību, tomēr digitalizācijas process bieži ir komplicēts un ne katrs uzņēmums vai organizācija līdz šim ir varējusi atrast tam pietiekamus resursus.

Valmieras Attīstības aģentūrā esošais Eiropas Digitālo inovāciju centrs sniegs atbalstu digitalizācijas mērķu sasniegšanai. Ar digitālā brieduma testa palīdzību noteiksim jomas, kurās uzņēmumiem un organizācijām ir nepieciešama digitāla pilnveidošanās, vadoties no testā gūtajām atziņām un piesaistot attiecīgo jomu ekspertus, izstrādāsim rīcības plānu vēlamās izaugsmes sasniegšanai un palīdzēsim piesaistīt nepieciešamo finansējumu.

 – Matīss Krēsliņš, Vidzemes digitalizācijas virziena vadītājs (EDIC)

“Valmieras Attīstības aģentūra pastāvīgi veido kvalitatīvu uzņēmējdarbības atbalsta vidi. Līdz šim sekmīgi sadarbojamies ar Valmieras novada uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību. 2022. gada rudenī, kļūstot par Eiropas Digitālo inovāciju centra reģionālo kontaktpunktu, aģentūra ir ievērojami paplašinājusi savu darbības teritoriju un turpmāk darbosies visā Vidzemē, lai nodrošinātu Vidzemes uzņēmējiem un organizācijām nepieciešamo atbalstu digitalizācijai, īpaši veicinot jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. 

 – Līga Vecā, Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle

Ziņas:

Partneri:

Valmieras Attīstības aģentūra