No digitālā brieduma testa līdz jaunām digitalizācijas virsotnēm

2022.gada rudenī Latvijā darbu uzsāka Eiropas Digitālo Inovāciju Centri (EDIC), kas ir daļa no Eiropas kopējā Digitālo Inovāciju Centru tīkla (kopā gandrīz 200 centri). Biedrība “Latvijas Digitālais akselerators” ir viens no diviem Latvijas EDIC projekta īstenotājiem, kas kopā apvienojusi tādas Latvijā zināmas organizācijas kā Valmieras Attīstības aģentūra, VAS elektroniskie sakari, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un vairākus to sadarbības partnerus, tādējādi topot plašam Latvijas EDIC kontaktpunktu tīklam.

“Tieši digitalizācija ir nākotnes attīstības virziens un uzņēmēju prioritāte,” stāsta Valmieras attīstības aģentūras (VAA) valdes locekle Līga Vecā. “Paredzam, ka EDIC darbība vairos izpratni par digitalizāciju un tās nepieciešamību, kā arī nodrošinās digitalizācijai un digitālo inovāciju ieviešanai nepieciešamo konsultatīvo un finansiālo atbalstu.”

Kā praktiski tiks īstenoti digitalizācijas pasākumi?

Lai saņemtu atbalstu digitalizācijai vai digitālo inovāciju ieviešanai uzņēmumiem un organizācijām ir jāveic to digitālā brieduma novērtēšana. Uzsākot sadarbību, ir jāveic vienots digitālā brieduma tests, kura rezultāts dos iespēju novērtēt uzņēmuma vai organizācijas digitalizācijas pakāpi un salīdzināt to ar Eiropas vidējiem rādītājiem.

VAA Digitālā virziena vadītājs Matīss Krēsliņš uzsver, ka tieši “Covid – 19” pandēmijas laikā daudzas organizācijas un uzņēmumi secināja, ka dažādu procesu digitalizēšana ir kļuvusi par būtisku nepieciešamību: ”Ar digitālā brieduma testa palīdzību identificēsim jomas, kurās ir nepieciešama digitāla pilnveidošanās, tostarp vadoties no testā gūtajām atziņām un piesaistot attiecīgo jomu ekspertus, izstrādāsim rīcības plānu vēlamās izaugsmes sasniegšanai. Lai arī vienotā Eiropas digitālā brieduma testa platforma šobrīd vēl ir izstrādes stadijā, paredzam, ka jau tuvākajā laikā varēsim nodrošināt uzņēmumiem un organizācijām pilnvērtīgu iespēju veikt to digitālā brieduma novērtēšanu.”

“Vēlamies, lai jau tagad uzņēmumi ir informēti, ka pavisam drīz ar Eiropas Savienības atbalstu būs ne tikai iespējams pilnveidot uzņēmumu darbinieku digitālās prasmes, bet arī strādāt pie visdažādāko procesu digitalizēšanas,” uzsver Krēsliņš. “Kamēr digitālā brieduma testa izstrāde turpinās, VAA jau veic pārrunas ar uzņēmējiem, apzinot veicamos darbus. VAA ir ilggadēja pieredze darbā ar uzņēmējiem, mūsu aktīvo kontaktu lokā ir vairāk kā 600 Vidzemes reģiona uzņēmēji. Regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa ļauj apzināt uzņēmēju vajadzības un piedāvāt visatbilstošākos risinājumus.”

Tiem uzņēmumiem, kas savu digitalizācijas mērķu īstenošanai vēlēsies saņemt “Altum” finansiālo atbalstu, digitālā brieduma testa pildīšana, EDIC vērtējums un digitālās attīstības ceļa kartes izstrāde būs obligāta. Līga Vecā atzīst, ka ceļa karšu sagatavošanas laiks var būt dažāds – ja uzņēmumam nepieciešams neliels uzlabojums digitālā jomā, ceļa karte būs vienkāršāka, bet sarežģītāka projekta gadījumā – jauna produkta, pakalpojuma vai platformas izveide būs laikietilpīgāka. Ja kādā jomā vietējie speciālisti nevarēs palīdzēt, būs iespēja izmantot Eiropas tīkla speciālistu kompetences.  “Mūsu uzdevums būs nodrošināt tiltu starp uzņēmēju un ekspertu, kas var sniegt palīdzību, izstrādājot individuālo ceļa karti,“ tā Matīss Krēsliņš.

Galvenie soļi digitālās transformācijas atbalsta saņemšanai:

  1. Uzņēmējs identificē vajadzību;
  2. Vēršas EDIC reģionālajā kontaktpunktā;
  3. Tiek izvērtēta atbilstība vispārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbilstības gadījumā tiek veikta digitālā brieduma novērtēšana (Eiropas vienotā digitālā brieduma testa pildīšana).
  4. Sadarbībā ar EDIC un attiecīgo jomu speciālistiem tiek izstrādāta digitālās transformācijas ceļa karte, kas kalpo par rīcības plānu tālākajām darbībām digitālās izaugsmes mērķu sasniegšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Matīss Krēsliņš
Digitalizācijas virziena vadītājs (EDIC)
Valmieras Attīstības aģentūra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top