Valmieras Attīstības aģentūra aicina uzņēmējus un organizācijas digitalizēties

“Valmieras Attīstības aģentūrā esošais Eiropas Digitālās inovācijas centrs sniedz atbalstu digitalizācijas mērķu sasniegšanai. Ar digitālā brieduma testa palīdzību nosakām jomas, kurās uzņēmumiem un organizācijām ir nepieciešama digitāla pilnveidošanās. Vadoties no testā gūtajām atziņām un piesaistot attiecīgo jomu ekspertus, izstrādājam rīcības plānu vēlamās izaugsmes sasniegšanai un palīdzam piesaistīt nepieciešamo finansējumu.” – Matīss Krēsliņš, Digitalizācijas virziena vadītājs.

EDIC Vidzemes kontaktpunkts piedāvā:

  • Testēšanu, ekspertīzi, tehnoloģiskās konsultācijas;
  • Prasmju pilnveidošanu un kompetenču celšanu, apmācības;
  • Finansējuma piesaisti un konsultācijas;
  • Tīklošanās, sadarbības iespējas.

Uzzini vairāk: ŠEIT

ℹ  “Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top