Radīsim veiksmes stāstus kopā!

Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā. Radīsim veiksmes stāstus kopā!

SIA “Dulini” ir interjera dizaina pakalpojumu uzņēmums, kas uzsācis jauna digitāla risinājuma ieviešanu, izmantojot pieejamo LDA EDIC atbalstu. Uzņēmuma mērķis ir radīt digitālu risinājumu jeb “ceļvedi mājas iekārtošanas darbos”. Inese Lapiņa, uzņēmuma vadītāja, ir interjera un mēbeļu dizainere, dizaina studijas “.lapiņas telpa” (https://www.lapinastelpa.lv/) dibinātāja.

Inese Lapiņa, foto no SIA “Dulini” arhīva
Foto no SIA “Dulini” arhīva

Kā nonācāt pie atziņas, ka Jums kā interjera dizainerei būtu nepieciešams domāt par digitālu produktu/pakalpojumu radīšanu?
Bieži saskaros ar to, ka liela daļa cilvēku netiek galā ar mājas iekārtošanas darbiem, kā arī nevar atļauties dizainera pakalpojumus. Labi, ja pietiek remontam – kur vēl algot speciālistu! Sen jau ir vēlme radīt instrumentu, jeb informācijas avotu, kuru izmantojot, vadoties pēc noteiktiem ieteikumiem, cilvēkam būtu iespējams veikt interjera iekārtošanas darbus saviem spēkiem. Dažreiz es iesaku izmantot dizainera konsultācijas vai konsultāciju ciklu. Šobrīd es vadu meistarklases, kurās stāstu par ērtas un omulīgas mājas iekārtošanas procesiem. Katrs meistarklases dalībnieks no tā paņem tieši to, kas viņam ir nepieciešams, lai saprastu, kā tikt pie vēlamā rezultāta. Nereti sastopos ar situāciju, ka viss ir labi izdevies – māja iekārtota tieši tā kā plānots, bet vēlamās sajūtas nav – nav mājīguma un omulīguma. Tāpēc arī es tik neatlaidīgi vēlos realizēt šo ieceri – radīt digitālu risinājumu “Ceļvedis mājas iekārtošanas darbos”.

Kā Jūs vērtējat sava uzņēmuma digitālo attīstību?
Viss ir procesā. Ir mājas lapa, facebook, instagram, pinterest konti, kur komunicēju ar sabiedrību. Pagājušā gada nogalē izveidots jauns pakalpojums – zoom meisstarklases un apmācības. Šobrīd ir jāveic klientu informēšana un klientu datu bāzes apkopošana. Pēc digitālā rīka izstrādes, atbilstoši uzņēmuma darba specifikai, piedāvāsim apmācības klientiem. Mūsu galvenais mērķis ir kvalitatīvs pakalpojums un apmierināts klients, kas rezultētos abpusēji veiksmīgā sadarbībā.

Kā uzzinājāt par EDIC programmā pieejamo digitalizācijas atbalstu?
No radio. Klausījos pārraidi, kurā stāstīja, ka ir plānots vērienīgs projekts mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijā. Sazinājos ar projektā iesaistītajiem cilvēkiem no Valmieras Attīstības aģentūras, kas ir viens no Vidzemes kontaktpunktiem.

Kas pamudināja pieteikties?
Vēlme attīstīt un realizēt savu  ideju – palīdzēt cilvēkiem iekārtot savas Mājas. Kā šīs nozares pārstāvis, apzinos, cik lielu lomu mūsu dzīvē spēlē sakārtota vide – telpa, kurā mēs uzturamies. Katram ir vajadzīga telpa, kur atgūt spēkus pēc ikdienas burziņa un steigas. Tas ir ļoti svarīgi! Esmu ievērojusi, ka ļoti daudzi to pat neapzinās. Tāpēc jau mūsu ikdiena ir tik grūti panesama, jo mums nav TELPAS, kur atjaunoties un atgūt spēkus. Tāpēc ir svarīgi piedāvāt personalizētu un uzlabotu pakalpojumu, kas stiprinās klientu lojalitāti un cels klientu apmierinātību.

Kāds atbalsts Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams?
Ir jāizstrādā funkcionāli ērti lietojams rīks, kas būtu pieejams gan digitālā formātā, gan fiziskā. Jāizstrādā komunikācijas kampaņa un aktivitāšu plāns, kā informēt esošos un potenciālos klientus par jauno piedāvājumu. Kā minēju, ir produkts “Ceļvedis mājas interjera iekārtošanas darbos” digitālā formātā – tiešsaistes un PDF formātā.

Kādas atziņas/pārdomas radās pēc digitālā brieduma testa izpildes?
Par to, cik svarīgi ir projekta ieviešanas un realizācijas procesi. Protams, ir svarīgi uzzināt par iespējamo risinājumu veidiem un saprast kā tas darbojas, bet retam ir prasmes un spēja to ieviest dzīvē pašam saviem spēkiem. Es to nespēju – man ir vajadzīga palīdzība – tāpēc es uzskatu, ka šī piedāvātā digitalizācijas programma ir izcila, jo sola individuālu attieksmi katram projektā iesaistītajam uzņēmumam. Ļoti ceru, ka tā arī būs! Manuprāt, tā ir unikāla iespēja. Visu rādīs rezultāti un tas, protams, būs izmērāms.

Kā vērtējat līdzšinējo EDIC atbalstu, piedaloties izglītojošos pasākumos par inovācijām, mākslīgā intelekta izmantošanu, jaunu produktu/pakalpojumu izstrādi u.c.?
Viss ir procesā. Vērtējumu varēs veikt, kad būs ieviests digitālais risinājums pakalpojuma popularizēšanā un klientu apkalpošanā. Priekšā vēl ir daudz darba! Sniegtās pamācības lieliski atspoguļo nozares aktualitātes – mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas – tās ir daudzsološas, tas paplašina izpratni par iespējām. Ir jāsaprot, kas ir pielāgojams mana uzņēmuma vajadzībām. Tāpēc vēlos izmantot EDIC atbalstu savu mērķu realizēšanā.

Kādu EDIC atbalstu vēlaties saņemt nākotnē?
Sadarbības paplašināšana klientam nozīmīgos jautājumos. Vienīgais mērķis – sasniegt reāli izmērāmus rezultātus. Esmu dibinājusi uzņēmumu, tas nozīmē, ka mana vēlme ir nopelnīt. Peļņu var izmērīt. Ja būs ievērojams ienākumu pieaugums, tas norādīs, ka mērķis ir sasniegts. Viss ir ļoti vienkārši! Ar EDIC atbalstu ir plānota pakalpojumu un produktu digitalizācija, lai efektīvi sasniegtu un apkalpotu klientus. Pakalpojuma digitalizācija palīdzētu tā ieviešanā:

  1. Tiešsaistes rezervācijas un pasūtījumi. Izveidot tiešsaistes platformu, kur klienti var rezervēt vai iegādāties pakalpojumu. Tas padarītu rezervācijas procesu ērtu un pieejamu klientiem jebkurā laikā.
  2. Virtuālās konsultācijas un pakalpojumi tiešsaistē. Tas paplašina klientu bāzi un var būt ērts risinājums tiem, kuriem nav iespējas komunicēt klātienē.
  3. Automatizācija un tīmekļa integrācija. Izstrādātas sistēmas, kas automātiski pārvalda un uzlabo pakalpojuma procesus. Tas ietvertu automatizētu klientu apkalpošanu, maksājumu apstrādi un citus uzņēmējdarbības procesus.
  4. Datortehnoloģiju integrācija. Integrētas datortehnoloģijas savā pakalpojumā, lai uzlabotu efektivitāti un klientu pieredzi. Piemēram, izmantojiet tehnoloģijas, lai nodrošinātu personalizētu klientu apkalpošanu vai uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
  5. Tiešsaistes mārketinga kampaņas. Izveidotas tiešsaistes mārketinga kampaņas, lai piesaistītu jaunus klientus un informētu esošos par jauniem pakalpojumiem. Tas var ietvert sociālo mediju reklāmas, e-pasta mārketingu un citus tiešsaistes reklāmas kanālus.
  6. Atsauksmju un pārskatu pārvaldība. Izveidota sistēma, lai pārvaldītu klientu atsauksmes un pārskatus par mūsu pakalpojumu. Tas uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un celtu uzņēmuma reputāciju.
  7. Pakalpojumu personalizācija. Izmantojot digitālo informāciju un datus, lai personalizētu klientu piedāvājumus. Tas ietvertu pielāgotus piedāvājumus, personalizētas rekomendācijas un citas personalizētas iespējas.

Digitalizācija uzlabotu pakalpojuma pieejamību, efektivitāti un klientu pieredzi, tādējādi veicinot tā panākumus tirgū. Efektīva pakalpojumu digitalizācijas izstrāde ir būtiski svarīga veiksmīgai jauna pakalpojuma ieviešanai un tā turpmākai attīstībai.

Kāds ir Jūsu ieteikums uzņēmumiem, kas šobrīd vēl tikai domā vai pieteikties EDIC digitalizācijas atbalsta programmai?
Izmantot iespēju un pieteikties EDIC digitalizācijas atbalsta programmai. Uzņēmuma digitalizācija ir būtiska, lai saglabātu konkurētspēju, palielinātu efektivitāti un ļautu pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Mēs dzīvojam digitālā pasaulē! Tā mēdz būt pārsteidzoša un izaicinājumiem pilna, bet Valmieras Attīstības aģentūra ir šeit, lai iedrošinātu un aicinātu pievienoties digitālājām transformācijām. Eiropas Digitālās inovācijas centri kā projekts ilgs līdz 2026. gada 30. jūnijam. Tāds pats ir ALTUM un LIAA valsts atbalsta programmas sniegšanas termiņš, ar piebildi – kamēr ir pieejams tām atvēlētais finansējums. Atbalstam aicinām pieteikties Valmieras Attīstības aģentūrā: Ilze Ulmane, ilze.ulmane@valmierasnovads.lv. Tālr. 28309047

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.

Scroll to Top