Farmers’ breakfast
An event for agriculture, dairy and forestry representatives to keep up to date with the latest trends and developments in the sector.
Circular Economy makerspace
The CircularEconomy Makerspaces project brings together users of shared and collaborative spaces, promotes the circular economy, and fosters the development of sustainable products. Over…
Vidzeme Innovation Programme for Students -VIPS
To create sustainable support system, which would strengthen the proficiency of students innovations and entrepreneurship within their study or educational process in Vidzeme. In addition,…
Diversity & Inclusion: Building Strengths Together

Programme: Erasmus+ KA205 – Strategic Partnerships for youth Sub-programme: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Project number: 2020-1-LV02-KA205-003015 Project duration: 01.09.2020.-31.10.2022….

Dare To Grow

Programme: European Solidarity Corps Project type: Long term volunteering project Project number: 2020-2-LV02-ESC11-003239 Project duration: 01.09.2020. – 31.12.2022. Project total budget: 20 112 EUR…

Teaming Up
The project aims to boost youth potential, support the formation of international youth business teams and enhance young people’s entrepreneurial skills.
RADI PRIEKU
Projekta vispārīgais mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un veicināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā.
PROJEKTS “TEHNO PRĀTNIEKS”
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001). “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.
KOPĀ DARĪT – KOPĀ RADĪT
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursam NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”.
The MAKERS – FUTURE CREATORS Project

Makerspaces are popping up all over the world, led by people interested in building up the potential for technological advances within their communities. The…

ILGTSPĒJAS PRASMES NĀKOTNES PROFESIONĀĻIEM
Projekta mērķis bija izglītot jauniešus par sabiedrības ilgtspējas problēmām, kas izraisa dabas resursu noplicināšanos, klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un iespējām pašiem tās…
Brave Idea Support Programme
The overall objective of the project is to facilitate entrepreneurial spirit of Estonia-Latvia talents by sustainable, results based and cross-border approach.
Scroll to Top