Dare To Grow

Projekta programma

Eiropas Solidaritātes korpuss

Projekta tips

brīvprātīgā darba projekts

Projekta numurs

2020-2-LV02-ESC11-003239

Projekta budžets

20112 EUR

Projekta īstenotājs

Valmieras Attīstības aģentūra

Ieviešanas periods

01.09.2020. – 31.12.2022.

Brīvprātīgo skaits un norises vieta

Divi jaunieši. Valmiera, Latvija

Projekta mērķis

 1. Veidot saistošu un drošu vidi brīvprātīgo solidaritātes aktivitātēm, piedāvājot iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs un veicinot brīvprātīgo jauniešu izaugsmi.
 2. Caur brīvprātīgo darbu veicināt vietējo jauniešu iesaisti koprades un solidaritātes aktivitātēs, kas savukārt attīstīs šo jauniešu kompetences un pieredzi.

Projekta tēma

 1. Nodarbinātība un uzņēmējspējas – gan brīvprātīgo jauniešu, gan vietējo jauniešu konkurētspējas palielināšana caur projekta aktivitātēm.
 2. Prasmju pilnveidošana – gan vispārēju komunikācijas, plānošanas un organizēšanas prasmju, gan ļoti specifisku iemaņu attīstīšana praktiskajā darbā.
 3. Vietējās sabiedrības attīstība – caur brīvprātīgo darbu tiks risinātas aktuālas vietējās sabiedrības problēmas, kas radušās ar jaunas telpas/ iestādes izveidi Valmierā.

   

Brīvprātīgo aktivitātes

 • DARE PR aktivitātes.
 • DARE radošo darbnīcu un meistarklašu organizēšana.
 • DARE ikdienas darbs.
 • DARE brīvprātīgo kustības attīstība Valmierā un apkārtnē.
 • Brīvprātīgo iniciētas darbības un aktivitātes. 

Kontaktpersona:

Anna Marija Bērziņa
+ 371 29503519, anna.berzina@valmiera.lv

Projekts Dare To Grow finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.