Vidzemes Augstskolas apmācības palīdz ieviest digitālās transformācijas uzņēmumos.

Arvien aktuālāka kļūst digitālo procesu ieviešana uzņēmējdarbībā, tādējādi veicinot gan uzņēmējdarbības procesu attīstību, gan paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju tirgū. Lai palīdzētu uzņēmējiem efektīvāk un veiksmīgāk šos procesus ieviest, Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Digitālo akseleratoru piedāvā digitālās transformācijas apmācības.

Piemēram, kursā “Ievads digitālajā transformācijā”, uzņēmējiem bija iespēja uzzināt, kas vispār ir digitālā transformācija, kāda ir tās terminoloģija, un kādi ir digitālās stratēģijas izstrādes soļi. Bija iespēja iepazīt dažādus biznesa modeļus un to iekļaušanu digitālās transformācijas stratēģijās. Kursu dalībniekiem bija iespēja izstrādāt arī digitālās transformācijas ceļa karti.

Dr.sc.ing., digitalizācijas un digitālās transformācijas eksperts Alvis Sokolovs skaidro: “Svarīgi pašam uzņēmumam vai orgaizācijai ir definēt, kas ir digitālā transformācija. Digitālā transformācija caurvij uzņēmumu vai iestādes ar mērķi radīt procesu izstrādi un darbplūsmu maiņu, kas rada vērtību pašam uzņēmumam, kā arī klientam. Mēs digitālo transformāciju definējam trīs līmeņos:

 1. Digitizācija – analogās lietas tiek pārvērstas digitāli.
 2. Digitalizācija – digitālā informācija un metodes tiek izmantotas procesu automatizācijai un lēmumu pieņemšanai.
 3. Digitālā transformācija – augstākas vērtības radīšana uzņēmumam un klientiem.

Visi uzņēmumi ir transformējami, tikai nepieciešama izpēte un stratēģiska pieeja. Katram uzņēmumam būtu lietderīgi veikt procesu kartējumu, ar mērķi sakārtot un sistematizēt uzņēmuma procesus. Visām iestādēm un uzņēmumiem jau ir pieejami dati, bet nepieciešams saprast, ko vēl var darīt, lai šos datus izmantotu uzņēmuma un klienta labā.”

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes mūžizglītības speciālists un izglītības projektu vadītājs Lotārs Grīnbergs vērtē lekcijas kā ļoti pozitīvas un atklāj, ka digitalizācijas apmācības devušas noderīgu informāciju, lai uzņēmēji spertu pirmos soļus digitalizācijā:“Šobrīd aktuāli ir kļuvuši datu analīzes rīki, bet pietrūkst programmas, kas spētu analizēt, strukturēt informāciju un datus. To integrācija iestādēs un uzņēmumos atvieglotu lietvedības darbus.”

            Šogad Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Digitālo akseleratoru piedāvā šādus kursus uzņēmējiem ( *iespējams saņemt 100% finansējuma atbalstu):

 • Idejas/prototipa validācija;
 • Uz lietotāju orientēta pakalpojuma/produkta vērtības piedāvājums;
 • Stratēģiskā plānošana – tehnoloģiju forsaits uzņēmuma nākotnes noturības un digitalizācijas attīstīšanai;
 • Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju izmantošana dažādās nozarēs;
 • Ievads digitālajā transformācijā;
 • Kiberdrošības pamati uzņēmumā;
 • Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās;
 • Datu ieguve, priekšapstrāde un analītika ar mašīnmācīšanās atbalstu.

Informācija par Vidzemes Augstskolas piedāvātajiem kursiem.

*Informācija par finansējuma atbalstu un citiem aktuālajiem kursiem.

Valmieras Attīstības aģentūra – Eiropas Digitālās inovācijas centra kontaktpunkts Vidzemes reģionā aicina uzņēmējus uzsākt, attīstīt un pilnveidot digitālās transformācijas procesus uzņēmumos, gan izmantojot apmācību iespējas, gan saņemot Eiropas Savienības līdzfinansētus digitalizācijas pakalpojumus.

Informācija par digitalizācijas atbalstu uzņēmējiem.

Latvijas Digitālais akselerators "DAoL"

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.

Anete Todu, Dolfs Gregors Pavārs
Valmieras Attīstības aģentūra

Scroll to Top