Valmieras uzņēmēji aicināti piedalīties tiešsaistes diskusijā par atbalstu un sadarbības iespējām ārkārtas situācijā

Valmieras pilsētas pašvaldība un Valmieras Attīstības aģentūra aicina uzņēmējus uz sarunu, lai informētu par plānotajiem atbalsta pasākumiem valstī un pašvaldībā ārkārtas situācijas apstākļos. Diskusijas laikā pašvaldība un attīstības aģentūra uzklausa uzņēmējus, noskaidro nozaru aktualitātes un privātā sektora redzējumu, kā pašvaldība un attīstības aģentūra vēl varētu sadarboties un sniegt atbalstu Valmieras uzņēmējiem krīzes ietekmes mazināšanai. Sarunā piedalās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, izpilddirektore / pašvaldības administrācijas vadītāja Evija Voitkāne, Valmieras Attīstības aģentūras, nozaru asociāciju, kā arī citi Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Katrā diskusijā tiekās vairāku nozaru uzņēmēji un pārstāvji. Diskusijās ikviens uzņēmējs aicināts dalīties ar savu pieredzi, uzdot jautājumus un piedāvāt priekšlikumus, kā pašvaldībai un attīstības aģentūrai iesaistīties un sniegt atbalstu uzņēmējiem ārkārtas apstākļos. Katras diskusijas ilgums ir plānots 45 minūtes.

Tiešsaistes diskusiju plānā veiktas izmaiņas – šajā nedēļā norisināsies viena diskusija, kas notiks 3. decembrī plkst. 9.00. Dalībai sazvanē var pieteikties jebkurš interesents, neatkarīgi no pārstāvētās nozares.
Lai pieteiktos diskusijai, lūdzu, reģistrējiet savu dalību: https://ej.uz/diskusija_Valmiera_2
Diskusijas dienā uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuru varēs pievienoties tiešsaistes sarunai. Diskusijas tiek organizētas divās nedēļās trešdienās un ceturtdienās, sākot no 25. novembra.

 

Vairāk informācijas:
Baiba Zvejniece
Valmieras Attīstības aģentūra
baiba.zvejniece@valmiera.lv
t. 26805200

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top