Valmieras Attīstības aģentūras un Valmieras koprades darbnīcas DARE mācību pieredze Slovākijā.

No 2. līdz 7. jūnijam Valmieras Attīstības aģentūras un Valmieras koprades darbnīcas DARE kolēģi piedalījās Erasmus+ mobilitātes projekta “CollabYou(th)” apmācībās “Veiksmīga sadarbība komandās” Prešovā, Slovākijā. 

Mācības norisinājās individuāli un grupās. Tās deva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, ko izmantot ikdienas darbā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem dažādās riska grupās un ne tikai.

Mācībās apguvām:

  • Kā noteikt, atpazīt un veidot veiksmīgu sadarbību, balstoties uz dažādiem personības tipiem;
  • Kā pareizi pielietot DISC un GROW metodes mērķu sasniegšanai;
  • Padziļinātu ieskatu, kas ir emocionālā inteliģence un empātija;
  • Koučinga pamatus. 

Apmācību programma bija ļoti piepildīta, pilnveidojoša un iedvesmojoša ar iespēju strādāt kopā ar projekta partneriem no Slovākijas, Itālijas, Ukrainas, Serbijas un Igaunijas, iepazīstot arī katras valsts kultūru. 

Rezultātā, apmācību dalībnieki saņēma Youthpass sertifikātu, piedalījās projekta noslēguma konferencē un pārstāvis no katras dalībvalsts iesaistījās podkāsta ierakstīšanā par galvenajiem izaicinājumiem un aktualitātēm darbā ar jauniešiem savā organizācijā. Liels paldies projekta galvenajiem partneriem no Slovākijas “The institute for support and development” par viesmīlīgo uzņemšanu, augstas kvalitātes apmācību saturu un iespēju iegūt jaunas, noderīgas prasmes.

Scroll to Top