Projekta Circular Economy Makerspace partneri tiekas Stavangerā.

No 28. līdz 30. maijam notika projekta “Circular Economy Makerspace” trešā stratēģiskās plānošanas klātienes tikšanās Stavangerā, Norvēģijā. Tikšanās mērķis bija izvērtēt projekta progresu, dalīties pieredzē par paveikto, kā arī plānot turpmākos soļus “apritīgu” koprades telpu izveidē un attīstībā.

Projekta partneri piedalījās pieredzes apmaiņas sesijā koprades telpā “Creator Makerspace”, kurā jau bija uzskatāmi ieviesti pirmie soļi no projektā radītajām vadlīnijām “Pāreja uz aprites koprades tēlu”.

Gūtā pieredze un kopīgs darbs pie projekta aktivitāšu plānošanas un ieviešanas bija nozīmīgs ikvienam projekta partnerim, jo tas ļāva praktiski iepazīt un izzināt jau sasniegtos rezultātus, redzēt jau ieviestus aprites ekonomikas principus kopradēs telpās. Šī pieredze stiprinās kopējo projekta partneru izpratni un motivāciju turpināt darbu pie ilgtspējīgas nākotnes veidošanas ne tikai šajā, bet arī nākotnes projektos.

Lai veicinātu sabiedrības iesaisti un izglītošanu, 11. jūnijā projekta ietvaros notiks seminārs “Aprites ekonomikas vērtību ķēde, ekositēmas un cilvēki”. Vairāk par apmacībām un pieteikšanos var atrast šeit.

Sekojiet mūsu jaunumiem, lai uzzinātu vairāk par šo un citiem projektiem, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un inovācijas!
Šīs aktivitātes tiek īstenotas projekta “Circular Economy makerspace” ietvaros. Vairāk informācijas par projektu un kā iesaistīties var atrast šeit.

Liene Krūmiņa
Projekta “Circular Economy makerspaces” eksperte

Scroll to Top