Circular Economy makerspace

Projekts CircularEconomy Makerspaces apvieno koprades un kopstrādes telpu lietotājus, veicina aprites ekonomiku un ilgtspējīgu produktu attīstību. 27 mēnešu laikā projektā tiks uzlabota un pilnveidota vismaz 5 no 40 koprades telpu darbība un padarīta videi draudzīgāka, rīkojot dažādas aktivitātes, iesaistot sabiedrību, uzņēmējus un meikeru kopienas entuziastus.

Projekta nosaukums:

Circular Economy makerspace

Projekta numurs:

C024

Projekta programma:

Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.

Projekta īstenošanas periods:

01.01.2023.-31.03.2025.

Projekta partneri:

Valmieras novada pašvaldība
Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
Valmieras Attīstības aģentūra
Kauno mokslo ir technologijų parkas (Lietuva)
Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)
Creator Makerspace (Norvēģija)
Maker (Dānija)
Technische Hochschule Wildau (Vācija)

Projekta vadošais partneris:

Valmieras novada pašvaldība

Projekta mērķis:

Izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu (makerspaces) konsorciju, kas sadarbosies ekodizaina un materiālu otrreizējas izmantošanas jomā un turpinās attīstīt digitālās aprites sadarbības rīku, kas veicinās meikeru un piegādātāju sadarbību aprites ekonomikas jomā.

Projekta akronīms:

Circular Spaces

Projekta finansējums:

Projekta kopējais finansējums 1,718,431.30 EUR, no kura ESF finansējums ir 1,316,647.94 EUR un partneru līdzfinansējums ir 401,783.36 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes:

Koprades darbnīcu telpu uzlabošana, iekārtošanas, aprīkojuma iegāde;
Koprades darbnīcu pāreja uz aprites ekonomikas principiem;
Izglītības programmu izstrāde un pilotēšana;
Digitāls risinājums sadarbības aprites ekonomikas jomā veicināšanai – izstrāde un pilotēšana;
Pilotēto aktivitāšu novērtēšana;
Informatīvas kampaņas organizēšana;
Rezultātu izplatīšana un pārnese Baltijas jūras reģionā.

Sasniedzamie rezultāti:

15% Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu pielieto aprites ekonomikas principus;
Vismaz 300 jaunuzņēmumu un meikeru apmācīti par aprites ekonomikas jautājumiem;
Pilotētas vismaz 5 biznesa idejas, kas saistītas ar aprites ekonomiku;

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā:

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Projekta vadošā eksperte Ilze Eglāja, e-pasts: ilze.eglaja@valmierasnovads.lv, T. +371 26180733