Circular economy makerspace

Projekts Circular Economy Makerspace apvieno koprades un kopstrādes telpu lietotājus, veicina aprites ekonomiku un ilgtspējīgu produktu attīstību. 27 mēnešu laikā projektā tiks uzlabota un pilnveidota vismaz 5 no 40 koprades telpu darbība un padarīta videi draudzīgāka, rīkojot dažādas aktivitātes, iesaistot sabiedrību, uzņēmējus un meikeru kopienas entuziastus.

Projekta nosaukums

Circular Economy makerspace

Projekta numurs

C024

Projekta programma

Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.

Projekta īstenošanas periods

01.01.2023.-31.03.2025.

Projekta partneri

Valmieras novada pašvaldība
Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
Valmieras Attīstības aģentūra
Kauno mokslo ir technologijų parkas (Lietuva)
Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)
Creator Makerspace (Norvēģija)
Maker (Dānija)
Technische Hochschule Wildau (Vācija)

Projekta vadošais partneris

Valmieras novada pašvaldība

Projekta mērķis

Izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu (makerspaces) konsorciju, kas sadarbosies ekodizaina un materiālu otrreizējas izmantošanas jomā un turpinās attīstīt digitālās aprites sadarbības rīku, kas veicinās meikeru un piegādātāju sadarbību aprites ekonomikas jomā.

Projekta akronīms

Circular Spaces

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 1,718,431.30 EUR, no kura ESF finansējums ir 1,316,647.94 EUR un partneru līdzfinansējums ir 401,783.36 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes

Koprades darbnīcu telpu uzlabošana, iekārtošana un aprīkojuma iegāde, kā arī aktivitāšu pilotēšana apritīguma principu ieviešanai;

Aprites ekonomikas izglītības programmu izstrāde un pilotēšana;
Digitāls risinājums sadarbības aprites ekonomikas jomā veicināšanai – izstrāde un pilotēšana;
Pilotēto aktivitāšu novērtēšana un pārnese uz citām Baltijas jūras reģiona koprades telpām;

Projekta rezultātu izplatīšana nacionālā un pārrobežu līmenī.

Sasniedzamie rezultāti

Vismaz 15% Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu pielieto aprites ekonomikas principus;
Vismaz 300 jaunuzņēmumu un meikeru apmācīti par aprites ekonomikas jautājumiem un iesaistīti apritīgāku produktu ražošanā;
Pilotētas vismaz 5 biznesa idejas, kas saistītas ar aprites ekonomiku;

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Projekta vadošā eksperte Ilze Eglāja, e-pasts: ilze.eglaja@valmierasnovads.lv, T. +371 26180733

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top