Tiešsaistes nodarbībās jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Somijas turpina attīstīt savas biznesa idejas

Kopš šī gada oktobra starptautiskais projekts “Teaming Up” ir pielāgojies situācijai pasaulē un tā aktivitātes tiek organizētas tiešsaistē. Tajā pašā laikā nepazaudējot ikdienas realitāti un nodrošinot jauniešiem no Valmieras, Valgas un Vantā pilnvērtīgas zināšanas un pirmo praktisko ievadu uzņēmējdarbībā. Projekta mērķis ir sagatavot jauniešus starptautisku un eksportspējīgu uzņēmumu dibināšanai un vadīšanai. Jaunieši piedalās visaptverošās nodarbībās, kas atbalsta viņu biznesa ideju attīstību un iepazīstina ar dažādiem biznesa vides aspektiem. Lai stiprinātu zināšanas, nodarbības pasniedz un jauniešus atbalsta Latvijas, Igaunijas, Somijas un citu Eiropas valstu biznesa vidē veiksmīgi un sevi pierādījuši uzņēmēji un uzņēmējdarbības eksperti, sniedzot nozīmīgu pienesumu iedvesmojot un konsultējot visdažādākajos jautājumos, kas jauniešiem ir svarīgi projekta laikā.

Projekts norisināsies līdz pat 2022. gada pavasarim, kā laikā jaunieši iegūs pamata zināšanu bāzi, lai nākotnē būtu spējīgi konkurēt uzņēmējdarbības vidē.

Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top