“Radi prieku” – jaunieši rada un realizē oriģinālidejas

Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras koprades darbnīcu DARE no šā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim īstenoja projektu “Radi prieku”, piedāvājot jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, mācās, studē vai strādā Valmieras novada un Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, piedalīties radošajās meistardarbnīcās. Kopā ar jauniešiem darbojās un palīdzēja īstenot viņu  radošās oriģinālidejas – DARE vadītāja, Kristiāna Līdaka. Kopā 53 jaunieši piedalījās 6 meistardarbnīcas par trīs dažādām tēmām: auduma apdruka, vides uzlīmju un personalizēto bloknotu izgatavošana un koka dizains.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas bija noteikts laika posmā no 21.10. – 15.11.2021. – auduma apdrukas meistardarbnīcas norisinājās tiešsaistē – ZOOM platformā, savukārt pārējās meistardarbnīcas notika klātienē – koprades darbnīcā “DARE”. Visas meistardarbnīcas saņēma daudz pozitīvas atsauksmes un pateicības vārdus.

Izbaudīju radošo un vieglo atmosfēru auduma apdrukas darbnīcā. DAREs “rūķīši” jau laicīgi sagādāja paciņu ar vajadzīgajiem materiāliem, lai mājas apstākļos katrs no dalībniekiem var izveidot savu unikālo dizainu. Darbnīcas laikā varēja noskaidrot sev interesējošus jautājumus, uzzināt vairāk par DAREs iespējām un jaunumiem”, savos iespaidos par dalību audumu apdrukas darbnīcā, dalās – Zane Bērziņa  (25 gadi).

Projekta mērķis bija sniegt atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un veicināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Aģentūras radošās komandas ideja bija iesaistīt jauniešus Valmieras koprades darbnīcas DARE kopienas veidošanā, dot tiem iespēju lietderīgi pavadīt laiku neformālā, draudzīgā un radošā vidē, komunicēt ar vienaudžiem laikā, kad nav iespējas apmeklēt pasākumus, iepazīt dažādas tehniskās iekārtas un attīstīt jaunrades prasmes. Nostabilizēt pārliecību par sevi, drosmi, uzņēmību un mērķtiecību, īstenot jaunas un neparastas idejas.

Par saviem iespaidiem un  piedzīvoto dalās, projekta vadītāja, Inna Purmale:Ar lielu prieku un aizrautību vēroju jauniešus darbībā, ar kādu rūpību viņi strādāja, un ar kādu gandarījumu sagaidīja gala rezultātu! Priecājos, ka jaunieši izmantoja  iespēju un piedalījās aktivitātēs. Visvairāk viņiem patika praktiskā darbošanās, ļoti atzinīgi novērtēja pozitīvo gaisotni, daudzi “DARI” apmeklēja pirmo reizi, un plāno to darīt atkārtoti, jo ir interese par citām iekārtām un iespējām, ko koprades darbnīca piedāvā.

Projekts īstenots izglītības un ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top