Valmieras Attīstības aģentūra nodrošina prakses vietas Valmieras tehnikuma jauniešiem

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” atbalsta Valmieras tehnikuma jauniešus, sniedzot prakses vietas ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 īstenošanas ietvaros.

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Valmieras Attīstības aģentūrā prakses vietas tiek nodrošinātas Valmieras tehnikuma programmas Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS audzēknēm.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Finansējums: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds un valsts budžets

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top