Valmieras Attīstības aģentūra attīstīs brīvprātīgo kustību koprades darbnīcā “DARE”

Valmieras Attīstības aģentūra ir saņēmusi Eiropas Savienības iniciatīvas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi, kas apliecina organizācijas atbilstību programmas nosacījumiem un turpmāk ļaus piedalīties programmas brīvprātīgā darba projektos. Valmieras Attīstības aģentūra ir tiesīga gan brīvprātīgos jauniešus uzņemt, nodrošinot darba vietu, gan arī koordinēt brīvprātīgā darba projektus.

“Ideja par brīvprātīgā darba kustības popularizēšanu radās vienlaikus ar Valmieras koprades darbnīcas “DARE” izveidošanu. Darbnīcas izveides procesā tika iepazīta arī citu Eiropas Savienības un Ziemeļvalstu pieredze, un visās valstīs parādījās kopīga iezīme, ka koprades darbnīcas ap sevi pulcē diezgan lielu skaitu brīvprātīgo jauniešu, kas ir aktīvi koprades vēstneši un labprāt izmanto koprades darbnīcu sniegtās iespējas savā mācību, studiju un hobiju procesā. No šiem jauniešiem nereti izaug arī veiksmīgi uzņēmēji vai radošo industriju pārstāvji. To mēs vēlamies plašāk attīstīt arī Valmierā, tāpēc brīvprātīgo piesaistīšanu no citām Eiropas valstīm redzam kā iespēju koprades darbnīcai kļūt tādai, lai jauniešiem būtu interesanti un aktivitāšu kopums atbilstu viņu vajadzībām. Brīvprātīgā darba iniciatīvas mums palīdzēs vairāk uzrunāt tieši vietējo jauniešu auditoriju, kā arī bagātinās darbnīcas attīstību no citu kultūru skatu punkta. Brīvprātīgais darbs ir lielisks veids, kā jaunietim kļūt aktīvam, uzlabot kompetences, līdzdarboties un veiksmīgāk iekļauties darba tirgū”, stāsta Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja.

2020. gada maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā tika iesniegts biedrības projekta pieteikums, un pozitīva rezultāta gadījumā jau rudenī tiks uzņemti divi jaunieši no kādas Eiropas Savienības valsts. Brīvprātīgā darba aktivitātes pārsvarā plānotas koprades darbnīcā “DARE”, papildus sadarbojoties arī ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu un Valmieras tehnikumu.

Eiropas Solidaritātes korpuss ir iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir pieejami trīs projektu veidi – darba un prakses (stažēšanās) projekti, brīvprātīgā darba projekti un solidaritātes projekti.

Jaunieši var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā no 17 gadu vecuma, projektos var piedalīties vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Eiropas Solidaritātes korpusa organizēto projektu ilgums ir divi līdz divpadsmit mēneši. Visbiežāk tie tiek īstenoti Eiropas Savienības dalībvalstīs.

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *