Valmiera realizēs Eiropas mēroga inovāciju projektu

Trešdien, 10.oktobrī, svinīgā Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas pasākumā Briselē tika sveikti Valmieras un Ventspils pārstāvji, apliecinot abu pilsētu tiesības realizēt vērienīgu kopprojektu “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” Eiropas Savienības iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības” (angliski “Urban Innovative Actions”). Vērienīgajam trīs gadu projektam, kuru kopā realizēs 10 partneri no Valmieras un Ventspils, Eiropas Reģionālās attīstības fonds piešķīris finansējumu gandrīz 5 miljonu euro apmērā.

Iniciatīva “Pilsētu inovatīvās darbības” radusies 2015. gadā, un tās mērķis ir atrast un testēt inovatīvus risinājumus Eiropas pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, kas tālāk būtu aprobējami arī citās pilsētās. 2017. gada beigās izsludinātajā 3. pieteikšanās kārtā tika saņemti 184 pieteikumi no 21 Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuriem 66 – abu Latvijas pilsētu izvēlētajā tematā “Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā”.

Projektu “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” īstenojot, no 2018. gada novembra līdz 2021. gada oktobrim tiks testēti un ieviesti inovatīvi risinājumi jauniešu karjeras attīstības atbalsta jomā, kvalificēta darbaspēka piesaistes un darbinieku pārkvalifikācijas jautājumos, tiks pārbaudīti inovatīvi risinājumi ar mērķi veicināt investīciju piesaisti pilsētām, kā arī tiks testēti un ieviesti inovatīvi risinājumi jaunu eksperimentālu izglītības tehnoloģiju un metožu jautājumos profesionālās un augstākās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros Valmierā tiks analizētas arī izglītības tehnoloģijas vispārizglītojošajās skolās, tiks izstrādāta viedas Valmieras stratēģija un tiks realizēta inovāciju atbalsta programma uzņēmējiem. Projekts ļaus uzsākt darbu pie atvērta radošo industriju un IKT centra, lai sniegtu iespēju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem būt aktīviem dalīšanās ekonomikas dalībniekiem un ciešāk sadarboties, dotu iespēju daudz aktīvāk darboties prototipēšanas un testēšanas jomā un veicinātu inovatīvu jaunuzņēmumu rašanos Vidzemes reģionā.

Projekta partneri ir Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Attīstības aģentūra, Vidzemes Augstskola, Valmieras Tehnikums, SIA IntelliTech (Valmiera), Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils Augstskola, Ventspils Tehnikums un SIA Aspired (Ventspils). Projekta vadošais partneris ir Ventspils pilsētas pašvaldība.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top