Valmiera iegūst prestižo Financial Times balvu

12. februārī laikraksta Financial Times izdevums fDi Intelligence paziņoja starptautiskā Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu reitinga rezultātus. Valmiera starp Eiropas mikro pilsētām ieguvusi 3. vietu, piekāpjoties tikai divām Īrijas pilsētām. Starptautiskajā novērtējumā īpaši augstu novērtēta Valmieras pilsētas ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija, iezīmējot Valmieru Eiropas kartē kā izaugsmes pilsētu ar augstu investīciju piesaistes potenciālu.

Jau daudz gadu Financial Times pētnieki pēc noteiktiem kritērijiem veic novērtējumu, lai noskaidrotu investīciju piesaistē veiksmīgākās un daudzsološākās Eiropas pilsētas un reģionus. Šogad ārvalstu investīciju piesaistes kategorijā (FDI Strategy) pavisam tika izvērtēti 146 pilsētu un reģionu pieteikumi, starp kuriem Valmieras pilsēta ieguvusi godpilno 3. vietu. Prestižā balva tiks pasniegta īpašā apbalvošanas ceremonijā, kas notiks Kannās, Francijā. 

Valmieras pilsēta vēsturiski veidojusies un turpina attīstīties par rūpniecības un industrijas centru. Cauri laikiem tā spējusi būt interesanta un pievilcīga dažādām nozarēm, uzņēmējiem un ārvalstu investoriem, kas nodrošina valmieriešus un apkārtējo novadu iedzīvotājus ar stabilām darba vietām. Turklāt Valmieras pilsētas vispusīgais skatījums uz pilsētas attīstības prioritātēm nodrošina pilsētas un reģiona iedzīvotājus ar augstu dzīves kvalitāti dažādās jomās – izglītībā, kultūrā, atpūtā, sportā, infrastruktūrā, drošībā, veselībā un citās. Pilsētas līdzšinējos sasniegumus un nākotnes plānus pozitīvi novērtējuši arī Financial Times pētnieki. Tas arī ļāvis Valmieras pilsētai ierindoties starp investīciju piesaistē daudzsološākajām Eiropas pilsētām un reģioniem.

Pēc Lursoft 2016. gada datiem Valmieras pilsētā pavisam reģistrēti 120 ārvalstu kapitāla uzņēmumu ar kopējo apgrozījumu 133,1 miljons euro. Šie uzņēmumi Valmierā nodarbina 1546 darbiniekus. Lielākie ārvalstu kapitāla darba devēji Valmierā ir AS Valmieras stikla šķiedra, SIA Padtex Insulation, SIA Culimeta Baltics, SIA V.L.T., SIA Valmiera-Andren, SIA Akācija E.V., SIA Valmieras paviljons, SIA Wunder Latvia un citi. Ārvalstu investīcija ienākušas Valmierā no tādām valstīm kā Vācija, Zviedrija, Krievija, Amerikas Savienotās Valstis, Itālija, Lielbritānija, Luksemburga, Igaunija, Lietuva un citas.

Financial Times reitingā labus rezultātus sasniegušas arī citas Latvijas pilsētas. Starp mikro pilsētām ārvalstu investīciju piesaistes kategorijā (FDI Strategy) Ventspils ieguvusi 4. vietu un Rēzeknes pilsēta – 6.vietu, savukārt piekļuves un savienojamības (Connectivity) kategorijā 7. vietu ieguvusi Jelgava. Starp lielajām pilsētām 6. vietu izmaksu efektivitātes kategorijā (Cost Effectiveness) ieguvusi Rīga.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top