Uzsāk Rūpniecības un Eksporta ielu industriālās teritorijas attīstīšanu

Lai nodrošinātu investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, jūnijā Valmieras pilsētas pašvaldība uzsāk projektu “Industriālo teritoriju attīstība”. To paredzēts īstenot divās kārtās, no kurām šobrīd tiek uzsākta pirmā kārta, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks:“Valmieras kā Vidzemes reģiona lielākās pilsētas pienākums ir nodrošināt uzņēmējdarbībai atbilstošu augstas kvalitātes infrastruktūru. Rūpniecības un Eksporta ielu industriālo teritoriju attīstīšanas projekts aptvers ilgstoši neizmantotu, degradētu rūpniecisko teritoriju sakārtošanu saskaņā ar prasībām, kādas ir investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinošai videi. Atbilstoši izveidota publiskā infrastruktūra privāto investīciju piesaistei veicinās pilsētas un reģiona konkurētspēju, atpazīstamību, kā arī nodrošinās jaunas darbavietas.”

Kopējā 13,839 ha platība, ko plānots sakārtot industriālās teritorijas izveides pirmajā kārtā, aptver daļu bijušā gaļas kombināta teritoriju Rūpniecības ielā 1, zemes vienību Eksporta ielā 8 un bijušo mazuta saimniecību Dzelzceļa ielā 9. Projekta pirmajā kārtā paredzēta arī Dzelzceļa ielas pārbūve, kā arī tiks izbūvēta jauna, Eksporta, iela, kas savienos Kauguru ielu ar Dzelzceļa ielu. Ielu pārbūves un izbūves rajonā atrodas vidēja spiediena gāzes vads un lietus ūdens kanalizācijas posms. Tie tiks saglabāti un ielas būvniecības procesā tiem veiks papildu aizsardzības pasākumus. Tiks nojaukti arī Eksporta ielas tuvumā esošie iepriekš demontētās siltumtrases elementi.

Kā pirmie tiks uzsākti būvdarbi Eksporta ielas 8 teritorijā, Eksporta ielas izbūve un maģistrālā lietus ūdens kolektora pārbūve, kas novadīs lietus ūdeņus no visa šī pilsētas rajona. Zemes vienībai Eksporta ielā 8, kam šobrīd ir apgrūtināta piekļuve un nav izbūvēta nepieciešamā infrastruktūra, tiks veikta inženierkomunikāciju pievadu izbūve un transporta infrastruktūras – pievedceļu, cietā seguma laukumu un publisku stāvlaukumu – izbūve.

Zemes vienībā Rūpniecības ielā 1 atrodas 26 ēkas un būves, no kurām tikai sešām atjaunošana un pārbūve ir ekonomiski pamatojama. Tādēļ teritorijas sakārtošanas pirmajā kārtā plānota deviņu būvju nojaukšana.

Bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9, ko vēsturiski izmantoja naftas produktu pārkraušanai, tiks nojauktas un demontētas visas teritorijā esošās ēkas, rezervuāri, cisternas un konstrukcijas. Tiks veikta teritorijas piesārņojuma sanācija.Rūpniecības un Eksporta ielu industriālās teritorijas izveides pirmajā kārtā plānotās aktivitātes paredzēts pabeigt līdz 2022.gada nogalei. To kopējās izmaksas ir 5 014 346,82 EUR. Darbu veikšana, īstenojot projektu “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta”, plānota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 4 001 227,54 EUR, no kuriem ERAF finansējums plānots līdz 3 142 525,17 EUR, valsts budžeta dotācija līdz 138 640,82 EUR un pašvaldības finansējums līdz 498 856,99 EUR Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 013 119,28 EUR, ko plānots finansēt no Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta.

Avots: Valmieras Ziņas, 11.06.2020
Foto autors: Valmieras Ziņas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top