Uzņēmēji aicināti pieteikt savu dalību LIKTA organizētajās IKT profesionāļu apmācībās inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

ES fondu projekta ietvaros Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri līdz 2022. gada beigām plāno apmācīt vismaz 1400 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) profesionāļus no vismaz 51 uzņēmuma dažādās apmācību programmās, reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc starpdisciplināriem speciālistiem tādās darbības jomās kā IKT sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana, datu zinātne, ietverot darbu ar lielajiem datiem, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, IKT procesu pārvaldību un kiberdrošību.

Šajā projektā atbalstāmi mācību kursi vairākās jomās:

  • 214  Dizains;
  • 345 20 Projektu vadība;
  • 48 482 Datoru lietošana (lietpratējiem);
  • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
  • 48 484 Programmēšana;
  • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
  • 85 Vides aizsardzība;
  • 22 227 Valodas (zviedru, norvēģu, somu vai vācu valodas apmācības).

Kad uzņēmums aizpildījis visas nepieciešamās veidlapas, kā arī mācību tēmu pieteikumu sadarbībā ar LIKTA (pieteikuma un nepieciešamās dokumentācijas veidlapas pieejama, rakstot LIKTA projektu vadītājai Elita@likta.lv), pieteikums tiek izskatīts divās kārtās. Atšķirībā no 1.kārtas apmācību projekta, šajā projektā Lēmumus par valsts atbalsta piešķiršanu izsniegs CFLA. LIKTA/Latvijas IT Klasteris izvērtēs komersantu atbilstību Valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem un visi izvērtēšanas dokumenti tiks iesniegti CFLA, kura 30 dienu laikā tos izskatīs un izsniegs Lēmumu.

Pēc CFLA apstiprinājuma, LIKTA ar komersantu slēdz līgumu, kā arī tiek uzsāktas apmācības. Reizi ceturksnī LIKTA iesniedz CFLA atskaites un saņem ERAF maksājumu, ko tālāk sadala starp komersantiem atbilstoši apmeklētajām mācībām un noteiktajai atbalsta intensitātei. Atbalsta intensitāte lieliem komersantiem ir 30% vai 50%, vidējiem – 60%, mazajiem – 70%.

Uzņēmumam, kurš piedalīsies projektā, jāseko līdzi, lai tam nav Valsts obligāto nodokļu parādu, kā arī visiem darbiniekiem, kuri apmeklēs mācības, ir jābūt noslēgtiem darba līgumiem. Pirms apmācībām būs jāiesniedz parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka darbinieki, kuri piedalās apmācībās ir darba attiecībās ar uzņēmumu uz darba līguma pamata (apliecinājuma piemērs pielikumā Apliecinājums Darba attiecības 2020.doc). Ja, pārbaudot atskaiti, CFLA konstatēs, ka darbinieks uz apmācību brīdi nav bijis darba attiecībās, vai pieņemts darbā tikai uz apmācību laiku, tad izmaksas par apmācībām netiks attiecinātas.

Kļūstot par apmācību projekta partneriem, uzņēmumiem būs nepieciešams līdzfinansēt arī administratīvās izmaksas (5% LIKTA un IT Klastera biedriem, 10% citiem uzņēmumiem no saņemtās ERAF summas). Minētās administrācijas maksas paredzētas izdevumiem, kurus nav iespējams iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, jo projekta vadības izmaksas ES fondu projektos ir ierobežotas un nenosedz visas administratīvās izmaksas.

Lai pieteiktos dalībai projektā, komersanti aicināti sazināties ar LIKTA pārstāvi Elitu Ozoliņu, rakstot uz e-pastu: Elita@likta.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top