Uzņēmēji aicināti pieteikt projektus atbalsta programmā “ZĪLE”

Valmieras pilsēta un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadi apvienojušies kopīgā inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja saņemt finansējumu, lai uzņēmumos ieviestu dažādas inovācijas un jauninājumus.

Atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmieras pilsētā un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novados. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.

Par programmu “ZĪLE” stāsta Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja: “Mēs visi zinām, ka Latvijas attīstības pamatā ir spēcīga uzņēmējdarbība, tāpēc mums nepieciešami inovatīvi un augoši uzņēmumi, kas spēj piesaistīt un noturēt talantus un konkurēt Latvijas un ārvalstu tirgos. 2018. gads ir atbalsta programmas “ZĪLE” pirmais jeb pilota gads, kad, liekot kopā četru uz attīstību vērstu pašvaldību spēkus un finansējumu, piedāvāsim uzņēmumiem rast idejas inovatīvai uzņēmējdarbībai un saņemt finansējumu reālu projektu ieviešanai. Es ticu, ka “ZĪLE” ir sākums lieliskai sadarbībai un stiprākiem Valmieras, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu uzņēmumiem.”

Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir EUR 2 000, bet maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 10 000. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%. Kopējās atbalsta programmas budžets 2018. gadā ir EUR 21 708, kur EUR 5 390 ir Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas piešķirts finansējums, savukārt EUR 16 318 ir pašvaldību piešķirts finansējums.

Par atbalsta programmu “ZĪLE” jūnijā visās četrās pašvaldībās tiks organizēti informatīvi pasākumi, kur varēs saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Aicinām uzņēmējus pieteikt projektus inovāciju atbalsta programmai “ZĪLE”, iesniedzot savus pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniskā formātā līdz 2018. gada 4.jūlijam plkst. 24.00. Pieteikumus var nosūtīt uz e-pasta adresi agentura@valmiera.lv vai pa pastu, adresējot Valmieras Attīstības aģentūrai, Purva ielā 12A, Valmierā, LV-4201.

Ar visu projekta dokumentāciju, kā arī informāciju par informatīvo pasākumu norisi var iepazīties ŠEIT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top