Pēcpusdiena ar mēru

Piektdien, 24. novembrī no plkst. 14:00 -17:00, viesnīcas Wolmar telpās uz tikšanos tiek aicināti Valmieras, Kocēnu novada, Burtnieku novada un Beverīnas novada uzņēmēji.

Šīs tikšanās mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par plānotajām aktivitātēm pašvaldībā, kā arī veicināt uzņēmēju aktīvu iesaistīšanos un diskusiju uzņēmumu problēmjautājumu risināšanā. Tā kā būtiska loma uzņēmējdarbības procesu plānošanā ir pašvaldības pieņemtie lēmumi un plānotās aktivitātes, tad vēlamies iepazīstināt uzņēmējus ar lielākajiem nākamo gadu investīciju projektiem, pasākumiem un iepirkumiem, lai tie uzņēmēji, kurus tas ietekmē, var laicīgi plānot savus darbus.

Nākošajā gadā Valmieras pilsētas pašvaldība plāno attīstīt grantu programmu uzņēmējiem jaunu produktu izstrādei un inovācijām, tādēļ vēlamies veicināt diskusiju un apzināt uzņēmēju redzējumu un viedokli, kurām aktivitātēm šī programma būtu vispiemērotākā un veicinātu zņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību Valmieras reģionā.

Tiekoties ar dažādu nozaru uzņēmējiem, esam secinājuši, ka viens no būtiskākajiem pārmetumiem no uzņēmumu puses ir valsts iestāžu informācijas sadrumstalotība un nepārskatāmība dažādu projektu konkursu izsludināšanā un ieviešanā, tādēļ šajā tikšanās reizē vēlamies sniegt aktuālāko informāciju apkopotu vienkopus par pieejamajiem finanšu instrumentiem biznesam.

Iepazīstināsim uzņēmējus ar uzņēmējdarbības vides pētījuma rezultātiem, kuri tika iegūti un apkopoti laika periodā no 2017. gada marta līdz augustam. Pētījumā piedalījās Valmieras pilsētas, Kocēnu novada, Burtnieku novada un Beverīnas novada uzņēmēji. Pētījuma dati projicē gan Valmieras un reģiona kopējās attīstības iezīmes, gan parāda pārstāvēto tautsaimniecības nozaru turpmākās attīstības tendences. Tā kā pētījumā pārstāvēti gan Valmieras uzņēmumi, gan Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu uzņēmumi, tad šajā tikšanās reizē esam aicinājuši piedalīties arī šo novadu pašvaldību priekšsēdētājus, lai kopīgi diskutētu par uzņēmējdarbības vidi un meklētu risinājumus uzņēmumu būtiskākajiem jautājumiem.

Vēlamies veicināt uzņēmēju savstarpēju sadarbību, tādēļ šī būs lieliska iespēja, lai satiktos ar saviem sadarbības partneriem, klientiem un konkurentiem, kā arī iespēja satikt pašvaldību vadītājus, lai tieši uzdotu sev būtiskos un aktuālos jautājumus.

Dalība ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tādēļ aicinām pieteikties līdz 20.novembrim.

Uzņēmēj, tiekamies 24. novembrī!

 

 REĢISTRĒJIES

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top