Noslēdzies projekts par sadarbību radošās sociālās uzņēmējdarbības jomā

Oktobrī veiksmīgi noslēdzās projekts “Radošā sociālā uzņēmējdarbība Baltijas jūras reģionā”. Projektā Valmieras Attīstības aģentūra sadarbojās ar diviem partneriem no Zviedrijas (Coompanion Östergötland Ekonomisk Förening) un Gruzijas (Europe Foundation). Projekta uzdevums bija definēt kopīgas iespējas radošas sociālās uzņēmējdarbības atbalstam un pārrobežu sociālās tirdzniecības attīstīšanai starp partnervalstīm, apgūt jaunas pieredzes un kopīgi izstrādāt jaunu projekta pieteikumu kādā no pieejamām ES fondu programmām.

Partnerības kopīgā interese bija veicināt radošās sociālās uzņēmējdarbības izaugsmi, kurā apvienojas tādas nozares kā radošā industrija un sociālā uzņēmējdarbība. Globālās tendences aizvien biežāk parāda radošās industrijas pieaugošo ietekmi uzņēmējdarbības attīstībā. Pieaugot bažām par sociālās iekļaušanas jautājumiem un nodarbinātības riska grupām, ir izveidojies jauns virziens – radošā sociālā uzņēmējdarbība. Radošais sociālais uzņēmums nozīmē tādas peļņas gūšanu, kas tiek reinvestēta sociālo uzņēmumu sektorā, kas savukārt dod labumu cilvēkiem un veicina dažādas sociālās aktivitātes. Visi trīs projekta partneri saskata lieliskas iespējas gan vispārējai izaugsmei, gan sociālo jautājumu risināšanai, veidojot noteiktu sistēmu radošās sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Par projektu stāsta Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja: “Projektu kopā ar zviedru un gruzīņu partneriem īstenojām kopš 2019. gada. Kopā iepazinām sociālās uzņēmējdarbības vidi un situāciju katrā valstī. Būtisks rezultāts ir tas, ka identificējām vairākas projektu programmas, kurās šajā un arī paplašinātā partnerībā plānojam startēt ar jaunām projektu idejām. Plašākā projektu ideja, kuru kopīgi izstrādājam, ir ideja Centrālās Baltijas projektu programmai, tāpēc ar nepacietību gaidām šīs programmas atvēršanos.”

Projektu “Radošā sociālā uzņēmējdarbība Baltijas jūras reģionā” (Creative Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region) finansēja Zviedru institūts (Swedish Institute).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top