Karjeras nedēļa 2022

Pirmdien, 17. oktobrī, Latvijas pilsētu un novadu izglītības iestādēs sākas ikgadējā Karjeras nedēļa. Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni aicināti izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas, piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs. Karjeras nedēļas pasākumus jau desmito gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem.

Šogad Karjeras nedēļas īstenošanā iesaistīsies vispārējās un profesionālās izglītības iestādes no vairāk nekā 40 Latvijas pilsētām un novadiem. Šis gads pasākuma vēsturē ir īpaši zīmīgs, jo aprit 10 gadi kopš pirmās VIAA organizētās Karjeras nedēļas.

Šogad Karjeras nedēļas īstenoto aktivitāšu mērķis ir sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Arī Sadarbības un ekonomiskās attīstības organizācija (OECD) norāda uz nepieciešamību attīstīt tādas prasmes kā sadarbība, komunikācija, kritiskā un radošā domāšana, mācīšanās un citas, kas palīdzēs skolēniem un studentiem vislabāk sagatavoties darba tirgū izvirzītajām prasībām nākotnē.

Valmieras novadā aktivitātes notiks 18 izglītības iestādēs. Šogad plānotas interesantas un izzinošas aktivitātes kā:
  • Tikšanās ar novada uzņēmējiem, izzinot to pieredzes stāstus un uzdodot sev aktuālus jautājumus.
  • Valmieras novada 19 uzņēmējdarbības nozaru izpēte, nozaru topu izvērtēšana.
  • Skolēni mēģinās atklāt, kas ir veiksmīgas uzņēmējdarbības superspējas.
  • Kādas personīgās superspējas nepieciešamas veiksmīgas karjeras veidošanā.
  • Notiks “Uzņēmēja portreta” un TOP 5 superspēju vizualizāciju gatavošana un prezentēšana.

Karjeras nedēļas laikā notiks arī vairāki VIAA organizēti pasākumi:

20. oktobrī plkst. 13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

20. oktobrī plkst. 19.00 tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Abas diskusijas būs vērojamas TavaiKarjerai Facebook kontā, kā arī portālos TVNET un TV4 sadaļā “Tiešraide”.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Informācija sagatavota pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras publiski pieejamās informācijas.

Vairāk informācijas:

Lelde Bukovska
Karjeras nedēļas 2022
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28247515

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top