Karjeras jaunumi

Kāpjam kalnā!

Draudzīga, saliedēta un mērķtiecīga komanda ir veiksmīgu uzņēmumu izaugsmes pamata princips. Tā ir mērķtiecīga komandas veidošana, kas ļauj radīt patīkamu iekšējo atmosfēru uzņēmumā vai organizācijā, un uzlabo savstarpējo komunikāciju.

13. un 20. aprīlī 4.un 5.klases skolēniem ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu norisinājās lielisks pasākums, kurā kopā ar biedrības “Āra dzīves apmācību centrs “Pelēkais Vilks”” lieliskajiem treneriem Vitu un Nilu jaunieši trenēja savas komunikācijas prasmes, mācījās saliedēt klases kolektīvu, būt vienam veselumam, uzņemties atbildību un turēt doto vārdu. Jaunieši arī uzzināja, kādas prasmes ir visvairāk pieprasītas darba tirgū, kā abi treneri izvēlējušies savu karjeru, kādas grūtības pārvarējuši, kā arī par prieku un gandarījumu, ko sniedz viņiem ikdienas darbs.

Skolēni atzina, ka pēc šiem treniņiem saprot, ka labas sadarbības un karjeras izaugsmes svarīgākie priekšnoteikumi ir klausīties, sadzirdēt vienam otru, runāt tikai savu viedokli, pildīt solīto, neaizvainot, kā arī censties izprast un reaģēt uz notikumu maiņu. Šīs prasmes nepieciešamas jebkurā profesijā.

Pasākums notika ESF projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Inga Bērziņa
Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.