Izstrādāts rekomendāciju ziņojums par inovāciju atbalsta programmu uzņēmumiem ZĪLE

Valmieras Attīstības aģentūra izstrādājusi rekomendāciju ziņojumu par inovāciju atbalsta programmu uzņēmumiem ZĪLE. Ziņojuma mērķis ir sniegt citām Eiropas pilsētām un pašvaldībām ieskatu atbalsta programmā ZĪLE, kā arī aicināt tās īstenot līdzīgas programmas savās teritorijās esošajiem uzņēmumiem.

Uzņēmējdarbības vides un inovāciju veicināšana, kā arī uzņēmējdarbības atbalsts ir nozīmīgi lokālās un reģionālas ekonomikas attīstības un ekosistēmas elementi. Uzņēmējiem, īpaši mikro un mazajiem uzņēmējiem ir augsts uzticēšanās līmenis lokāla līmeņa atbalsta programmām, tāpēc Eiropas mazajām pilsētām un pašvaldībām ir svarīgi nodrošināt atbalsta programmu, īpaši inovāciju veicināšanas jomā, esamību un pieejamību.

Dokumenta pirmajā nodaļā apkopoti inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” mērķi, kā arī sniegts īss ieskats Doblin & Deloitte 10 inovāciju tipu sistēmā. Dokumenta otrajā nodaļā aprakstīta inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” īstenošanas pieredze – programmas īstenošanas soļi, programmas dokumentācija, informācija par atbalsta piešķiršanu un atbalsta apjomu, informācija par pieteikuma noformēšanu, iesniegšanu un vērtēšanu, kā arī informācija par uzraudzību un atskaitēm.

Dokumenta trešajā nodaļā apkopoti projekta ietvaros īstenotās programmas rezultāti un ietekme, kā arī informācija par programmas nākotni. Dokumenta noslēgumā sniegti secinājumi un rekomendācijas citām Eiropas mazajām pilsētām un pašvaldībām, kas vēlas īstenot līdzīgas lokāla līmeņa atbalsta programmas.

Ziņojums pieejams šeit

Aktivitāti līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03-250) ietvaros.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top