Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piedāvātās iespējas kļūst plašākas

Valmieras, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu pašvaldību atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novados. Programmas “ZĪLE” finansējumu šogad saņēmuši pieci biznesa inovāciju projekti. Viens no tiem ir uzņēmuma SIA “SunGIS” projekts “Telpiskie plāni un projekti”.

Go GIS ir SIA “SunGIS” pamatprodukts – ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS), kas ļauj vienkopus uz kartes uzskatāmā veidā atainot ielu plānojumu, apgrūtinājumus un sarkanās līnijas, kadastra robežas, inženierkomunikācijas, zemes vienības un to piederību, kā arī citu telpisko informāciju. Informācija tiek attēlota uz kartes, nodrošinot iespēju to skatīt un/vai rediģēt katram speciālistam, kura darbs pašvaldībā ir saistīts ar šo datu izmantošanu.

Go GIS sistēma ir ērti izmantojama teritorijas plānošanā, projektēšanā, remontdarbu saskaņošanā un citu pašvaldībās būtisku procesu nodrošināšanā. Tā, piemēram, jaunu objektu būvniecības procesā sistēma nodrošina vieglu piekļuvi ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, elektrības kabeļu vai gāzes cauruļu atrašanās vietas un raksturlielumu informācijai. Tādējādi iespējams gūt priekšstatu par dažādu objektu telpisko novietojumu, kas ļauj paātrināt lēmumu pieņemšanas procesu, samazinot izdevumus un taupot laiku.

Šobrīd SIA “SunGIS” risinājums ģeotelpiskās informācijas attēlošanā tiek izmantots 29 pašvaldībās Latvijā, kā arī ir uzsākts darbs pie eksporta tirgus meklēšanas. Kā stāsta “SunGIS” pārdošanas vadītājs Gints Lūkins, šī risinājuma ieviešana Latvijā ir vieglāka, nekā, piemēram, Igaunijā, jo šeit tiek izmantots vienots mērniecības standarts. Igaunijā, turpretim, ir pieci dažādi mērniecības standarti, kas apgrūtina vienotas ģeotelpisko datu pārlūkošanas platformas ieviešanu.

Šobrīd risinājums ir ļoti attīstīts un plaši izmantots inženierkomunikāciju darbības uzraudzības un remontu vajadzībām. Savukārt ar programmas “ZĪLE” atbalstu notiek darbs pie kartes papildināšanas arī ar administratīvajiem objektiem, lai apkopotā veidā būtu pieejama ne tikai apsaimniekotājiem interesējošā un noderīgā informācija, bet lai arī pašvaldību administrācija varētu izmantot karti darbu plānošanā. Projekta īstenošanas rezultātā uz kartes tiks attēlota informācija par plānotajiem, uzsāktajiem, realizētajiem būvniecības projektiem, veiktajiem remontdarbiem, publicējot arī saistošo informāciju par veiktajiem darbiem objektā, remontdarbu laikiem u.c. Atverot programmu, kartē būs attēlota konkrētā objekta īstenošanas stadija, norādot, vai tā ir iecere vai jau realizēts projekts, tā plānotais realizācijas laiks, un plānotie darbi, būvatļaujas informācija, realizācijā iesaistītās puses, kontaktpersonas un cita saistītā informācija. Tādējādi vienkopus tiks nodrošināta maksimālā informācija par konkrēto objektu.

Ar programmas “ZĪLE” atbalstu tapušais risinājums būs unikāls ne vien Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, jo līdz šim nevienā no reģionā pieejamajiem ĢIS risinājumiem nav bijis iespējams tīmekļa pārlūkā pievienot un apskatīt informāciju tik plaši lietotos datu formātos. Tas ļaus esošos datus aplūkot kontekstā ar pamatdatiem, gūstot priekšstatu par vienotu teritorijas attīstību. SIA “SunGIS” strādā, izmantojot bezmaksas programmatūru, kas padara to pieejamāku daudz plašākai publikai.

Nākotnē risinājumus plānots vēl pilnveidot, paredzot iespēju uz kartes 3D formātā attēlot jau izprojektētus, bet vēl neuzbūvētus objektus (ēkas, ielas, ietves u.c.). Tas ļautu savlaicīgi pamanīt kādas nepilnības un pilsētas kopējo tēlu veidot vēl pārdomātāku.

Lai izstrādātā programma būtu maksimāli ērti lietojama un atbilstu lietotāju vajadzībām, SIA “SunGIS” risinājumu izstrādā sadarbībā ar pašvaldībām, ņemot vērā pilsētas plānotāju vajadzības un pieredzi, sniedzot risinājumus dažādām aktuālām problēmām, ar ko jāsaskaras ikdienas darbā. Tādējādi programmu iespējams pielāgot katras pašvaldības specifikai un vajadzībām. Atbalsta programmas “ZĪLE” ietvaros tapušo produktu plānots izstrādāt un ieviest līdz šī gada novembra beigām.

Ģeotelpiskās informācijas sistēmas programma šobrīd atrodas izstrādes procesā, ko plānots pabeigt līdz novembra beigām.

Avots: valmiera.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top