Valmieras novada godalgotie uzņēmumi nominācijās “Gada mācību uzņēmums” un “Gada sadarbība ar izglītības iestādēm”

Jau par tradīciju kļuvusi apbalvojuma “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā” pasniegšana, godinot uzņēmumus, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Valmieras novada attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus. Aizvadītā gada novembrī uzņēmumi tika sumināti svinīgā apbalvošanas ceremonijā. 14 nomināciju uzvarētāji saņēma īpašu mākslinieka veidotu un Valmieras novadā izgatavotu balvu, un vēl divi uzņēmumi katrā nominācijā (izņemot gada uzņēmuma kategorijā) saņēma goda rakstu.

Gada mācību uzņēmums


Skolēnu mācību uzņēmumu programma ir būtisks solis jauno uzņēmēju sagatavošanā, sniedzot iespēju praktiski izprast uzņēmējdarbības pamatus jau agrīnā vecumā. Šāda programma ir svarīgs instruments ne tikai praktisko prasmju veidošanā, bet arī ilgtermiņa attieksmes un vērtību veidošanā jaunajā paaudzē, kas nākotnē var būtiski ietekmēt uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas. Pedagogu atbalstam un zināšanām ir būtiska loma izglītojamo iesaistē, lai izveidotu veiksmīgus skolēnu mācību uzņēmumus. Īpaši vēlamies izcelt Valmieras tehnikumu un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, kuru audzēkņu radītie uzņēmumi tiek pamanīti un atzinīgi novērtēti.

Par 2023. gada Valmieras novada veiksmīgāko skolēnu mācību uzņēmumu tika atzīts Valmieras tehnikuma audzēkņu Matīsa Meinarda Puķulauka un Daināra Mieža uzņēmums “Autosport parts”. Mācību uzņēmums radies Vidzemes inovāciju programmas studentiem projektā, iegūstot pirmo vietu šī projekta otrajā ciklā. Projekta laikā izveidoti trīs sporta automašīnu detaļu prototipi. Uzņēmums turpina augt un attīstīties, no mācību uzņēmuma kļūstot par pilnvērtīgu uzņēmumu, iekārtojot darbnīcu un piesaistot uzņēmējdarbības atbalsta programmas “ZĪLE” finansējumu.

Vidzemes inovāciju programmas studentiem koordinatore Ilze Ulmane: “Uzņēmuma “Autosport parts” stāsts ir izcils piemērs tam, kā atbalsta programmas var kalpot jaunu uzņēmēju un inovatoru izaugsmei. Jauniešu panākumi atspoguļo, ka ar dedzību, atbalstu un pareizo apmācību iespējams ne vien realizēt lielākas ambīcijas, bet arī ietekmēt nozares attīstību un radīt jaunas darba vietas. “Autosport parts” un tā izveidotāju ceļš ir spilgts iedvesmas avots visiem
tiem, kas vēlas pārveidot savas idejas par dzīvotspējīgiem uzņēmumiem. Viņu
sasniegumi apliecina, ka jauniešiem ir visas iespējas ne tikai mācīties, bet
arī tieši ietekmēt savas nākotnes karjeras virzienus, izmantojot pieejamos
resursus un programmās piedāvātās iespējas. Tā ir izcila pieredze un
pamudinājums citiem sekot viņu piemēram.”

Goda rakstus saņēma Valmieras tehnikuma skolēnu mācību uzņēmums “Ready to grill”, kas izveidojis universālu, saliekamu un pārnēsājamu grilu, kā arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas mācību uzņēmums “Wear it out” –  no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma tiek darināti apģērbi, somas un bižutērija.

Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā 2023” nominācijas “Gada mācību uzņēmums” apbalvojumu saņēmēji (foto Klāvs Vasiļevskis)

Gada sadarbība ar izglītības iestādēm

Uzņēmumu sadarbība ar izglītības iestādēm nodrošina jauniešiem praktiskas mācības un darba pieredzi, kas ir svarīgi viņu profesionālajai izaugsmei. Tiek veicināta mācību programmu attīstība, lai tās atbilstu industriju prasībām un tehnoloģisko tendenču izmaiņām. Uzņēmumu un izglītības iestāžu sadarbībā top pētniecības projekti, attīstot jaunas tehnoloģijas un risinājumus, veicinot zinātnisko progresu un inovācijas.

Nominācijā “Gada sadarbība ar izglītības iestādēm” tika apbalvots SIA “Valmiermuižas alus”.

Uzņēmums ne tikai iegulda savā attīstībā, bet palīdz attīstīties un pilnveidoties novada jauniešiem, tādējādi veicinot jaunās paaudzes piederības sajūtu Valmieras novadam un Latvijai.

Uzņēmums atbalsta dažādus izglītības pasākumus, cienājot ar Gardu muti zelteriem, uzņem ciemos skolēnus, sniedzot iespēju vērot uzņēmumu darbībā, iespējams, sekmējot jauniešu nākotnes profesijas izvēli. Uzņēmums piedāvā studentiem gūt praktisku pieredzi dažādās jomās – biznesā, mārketingā, komunikācijā, tirdzniecībā, lai jauniegūtās prasmes un zināšanas palīdzētu attīstīt jauno profesionāļu karjeru.

Goda rakstus šajā nominācijā saņēma SIA “Artifex Plus” un AS “Valmieras stikla šķiedra”.

SIA “Artifex Plus” nodarbojas  ar dažādu drukas un mārketinga materiālu izgatavošanu un apdruku, un tam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, sniedzot jauniešiem iespēju darba vidē balstītām mācībām. Tiek atbalstīti skolēnu mācību uzņēmumi, nodrošinot iespēju prototipu izstrādei, izmantojot uzņēmumā pieejamās iekārtas.


AS “Valmieras stikla šķiedra” ir ilggadīgi sadarbības partneri profesionālo izglītības programmu satura izstrādē un pilnveidē, kvalitatīvu prakses vietu nodrošinājumā, pedagogu profesionālajā pilnveidē, konkursu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā un īstenošanā, pieaugušo izglītības aktivitāšu īstenošanā. Uzņēmums ir aktīvi jaunu izglītības programmu, projektu un izglītības iestāžu atbalstītāji.

“Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā 2023” nominācijas “Gada sadarbība ar izglītības iestādēm” apbalvojumu saņēmēji (foto Klāvs Vasiļevskis)

Justīne Skrastiņa, Valmieras Attīstības aģentūras biznesa atbalsta projektu vadītāja

Scroll to Top