Valmieras Attīstības aģentūras sadarbības partneris Valmieras atbalsta fonds aicina pasākumu organizatorus, brīvprātīgos un novada iedzīvotājus aktīvi paust viedokli par iespējām iesaistīties kultūras un sporta dzīvē novadā

Valmieras atbalsta fonds ir nevalstiska organizācija, kas vēlas paplašināt Valmieras novada iedzīvotāju iespējas iesaistīties un ietekmēt sporta un kultūras norises novadā un attīstīt aktīvu brīvprātīgo kustību.

Lai noskaidrotu visa Valmieras novada iedzīvotāju viedokli par līdzšinējo pieredzi, fonds ir izstrādājis kopumā 3 īsas aptaujas anketas: brīvprātīgajiem, pasākumu organizatoriem un novada iedzīvotājiem. Aicinām būt aktīviem un veltīt 2 minūtes aptauju aizpildīšanai! Lūgums piedalīties aptaujā līdz 30.septembrim, aizpildot anketas šeit: https://www.valmierasatbalstafonds.lv/aptaujas-anketas/

Interesentiem, kas vēlas kļūt par brīvprātīgajiem un aktīvi līdzdarboties Valmieras novada pasākumos, fonds organizēs arī apmācības un tiek izstrādāts materiāls par Valmieras novadu un brīvprātīgā darba principiem un labo praksi.

Katrs viedoklis un pieredze ir svarīga! Tas palīdzēs fonda pārstāvjiem saprast un apkopot iedzīvotāju pieredzi un vajadzības, lai izteiktu rekomendācijas gan pašvaldībai, gan sporta un kultūras notikumu organizatoriem.

Aktivitāte tiek īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Vairāk informācija par aptauju un fonda darbībām:

Anita Upeniece

Tel. + 371 29110057

e-pasts anita.upeniece@voc.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top