VAA eksperti aktīvi piedalās projekta AutoRADE īstenošanā

Projektā turpinās aktīvs darbs – notiek izveidoto darba grupu tikšanās un uzsākts darbs pie projektā plānoto darbību īstenošanas, lai tiktu sasniegts projekta noteiktais mērķis un rezultāti.

2023. gada 18. maijā notika projekta koordinatoru un darba grupu pārstāvju tikšanās Rīgā.

Projekta koordinatoru un darba grupu vadītāju, un partneru pārstāvju tikšanās notika Ekonomikas un kultūras augstskolā, kur izveidotās darba grupas prezentēja izveidotos studiju kursus. Ekonomikas un kultūras augstskolas pārstāvji Ksenija Miļča prezentēja studiju kursu “Dizaina automatizācijas rīki un digitālās tehnoloģijas” un Edgars Koroņevskis “Mārketinga un sabiedrisko attiecību automatizācijas rīki”, savukārt Transporta un sakaru institūta pārstāvis Mihails Savrasovs prezentēja studiju kursu “Darbplūsmas procesu modelēšana”. Notika aktīvas diskusijas par iespējām integrēt izveidotos studiju kursus esošos partneru studiju programmās. Vizītes izskaņā tikšanās dalībniekiem notika iepazīšanās ekskursija pa Ekonomikas un kultūras augstskolu.

2023. gada 15. jūnijā notika projekta koordinatoru un darba grupu pārstāvju tikšanās Rēzeknē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija pie sevis ciemos uzņēma projekta koordinatorus un darba grupu dalībniekus. Pēc tikšanās atklāšanas notika darba grupas partneru prezentācijas un diskusijas par studiju kursu izstrādes progresu. Latvijas Universitātes pārstāvis Agris Dzilna prezentēja darba grupas ”Digitālās platformas mākslas un dizaina jomā” paveikto un Vidzemes Augstskolas pārstāvis Edmunds Jansons prezentēja darba grupas ”Produktu un pakalpojumu ātrā prototipēšana un digitālā ražošana” aktualitātes. Tālāk sekoja radošā aktivitāte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskajā centrā un notika projekta koordinatoru tikšanās, lai izrunātu projekta aktualitātes un tālākās darbības.

Izveidotās projekta AutoRade darba grupas turpina darbu pie projektā paredzētajiem darbiem, regulāri tiekas tiešsaistes sanāksmēs, savukārt nākamā klātienes tikšanās plānota rudenī Liepājas Universitātē.

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade”, ID Nr. 8.2.3.0/22/A/004, ietvaros. Projekta partneri: Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Digitālais akselerators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra.


Projekta kopējais budžets ir 1 682 157,84 EUR, tajā skaitā ESF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 429 834,16 EUR; Valsts budžeta finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 252 323,68 EUR. Projekta ieviešanas periods: no 2022. gada 31. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim (14 mēneši).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top