Uzņēmēju stāsti pāri robežām forumā “Māksla būt uzņēmējam”

Valmierā, 1. oktobrī norisinājās biznesa forums “Māksla būt uzņēmējam 2021”. Ar savu pieredzi un vienoto foruma tēmu “Pāri robežām” dalījās deviņi uzņēmēji no Valmieras novada, Latvijas un Šveices. Dažādā foruma programma un katra runātāja stāsts sniedza vērtīgas atziņas uzņēmuma vadībā, ideju ģenerēšanā, jauna zīmola radīšanā, neatlaidībā, radošumā, pārdošanā, kā arī sava uzņēmuma uzsākšanā ārpus valsts robežām.

Valmieras Attīstības aģentūra pateicas ik vienam foruma “Māksla būt uzņēmējam” stāstniekam, dalībniekam un klausītājam par iedvesmojošo piektdienu klātienē un tiešsaistē, radot iespēju aizvien vairāk topošajiem un esošajiem uzņēmējiem rast drosmi un pārliecību, ka sniegties “Pāri robežām” ir iespējams.

Lai sniegtu iespēju un iedvesmu plašākam uzņēmēju lokam, tagad foruma “Māksla būt uzņēmējam 2021” prezentācijas un stāsti pieejami ikvienam klausītājam tiešsaistē:

 

Pilna pasākuma tiešraide pieejama foruma “Māksla būt uzņēmējam 2021” Facebook pasākuma kontā.

Vairāk par forumu, runātāju prezentācijas PDF formātā, kā arī foto atskats pieejams foruma mājaslapā: www.makslabutuznemejam.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top