UZŅĒMĒJI TIKŠANĀS PĒCPUSDIENĀ AR MĒRU DISKUTĒ PAR IZGLĪTĪBAS UN NODARBINĀTĪBAS IZAICINĀJUMIEM

Piektdien, 2. martā, Valmierā notika jau otrā tikšanās, uz kuru uzņēmējus, izglītības jomas speciālistus, apkārtējo pašvaldību pārstāvjus un deputātus aicināja Valmieras pilsētas mērs Jānis Baiks. Šoreiz “Pēcpusdiena ar mēru” tika veltīta izglītības un nodarbinātības aktualitātēm. Tika diskutēts par izglītības tendencēm, sadarbības iespējām starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem, kā arī talantu veidošanas, piesaistes un noturēšanas izaicinājumiem Valmierā un reģionā.

 

Izglītības sektora piedāvājums

Tikšanās īpašie viesi bija trīs Valmieras profesionālās un augstākās izglītības iestāžu vadītāji – Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša un Valmieras Mākslas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Iveta Gudeta. Izglītības iestāžu vadītāji uzņēmējus iepazīstināja ar pieejamajām izglītības programmām, skolas aktualitātēm un iespējām, ko biznesam var sniegt izglītības sektors.

Kā būtisks potenciāls sadarbībai tika minētas skolu audzēkņu un pasniedzēju zināšanas.  Gan zināšanu, gan izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes resurss (laboratorijas, iekārtas, aprīkojums un telpas) ir plaši pieejams uzņēmējdarbības attīstīšanai. Tas izmantojams prototipu, produktu, dizaina, pētījumu, laboratorisku eksperimentu veikšanai uzņēmumu vajadzībām dažādās nozarēs, kā arī jauno talantu un darba spēka attīstīšanai ar prakšu, izglītības programmu un Eiropas Savienības fondu palīdzību.

 

Nākotnes izaicinājumi izglītībā

Diskusijas ar Valmieras un apkārtējo novadu uzņēmējiem ievadīja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Baika prezentācija. Tajā mērs akcentēja nākotnes izglītības tendences Eiropā un Latvijā un analizēja dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) nozīmi Valmieras pilsētas attīstības kontekstā.

Uzņēmēju diskusijas izcēla vairākus centrālus izglītības un nodarbinātības problēmjautājumus. Pirmkārt, tika uzsvērta tehnisko zināšanu nozīme, apgūstot STEM gan mācību priekšmetu, gan interešu izglītības ietvaros. SIA 4PLUS vadītājs Druvis Paeglis un SIA “Wunder Latvia” vadītājs Ernests Gabrāns akcentēja mūsdienīga mācību satura, modernu mācību metožu STEM apgūšanā un atbilstoša STEM mācību programmu piedāvājuma nepieciešamību.

Otrkārt, vairāki diskusijas dalībnieki uzsvēra strauji pieaugošo nākotnes jeb 21. gadsimta prasmju attīstīšanas lomu.  SIA Valpro vadītājs Aivars Flemings norādīja, ka izglītības iestādēm jākļūst par vietu, kur galvenokārt tiek apgūtas tieši šīs prasmes. Darba tirgū jau tagad ir pieprasījums pēc speciālistiem, kas apguvuši problēmu risināšanas, kritiskās un loģiskās domāšanas, mācīšanās, komunicēšanas, radošuma, cilvēku vadības, spriestspējas un citas prasmes.

Treškārt, uzņēmēji diskutēja par profesionālās izglītības nozīmi, reputāciju, programmu piedāvājumu un kvalitāti. SIA Valmiermuižas alus vadītājs Aigars Ruņģis aicināja vispārizglītojošo skolu līmenī daudz aktīvāk runāt par profesionālās izglītības prestižu un pieaugošo nozīmi darba tirgū. Tas celtu profesionālās izglītības reputāciju un kliedētu mītus par kvalificētiem speciālistiem, kā mazāk vērtīgiem un zemāk atalgotiem. Savukārt SIA Valpro vadītājs Aivars Flemings uzsvēra profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu uzņemšanas stingrākas atlases nepieciešamību, tādējādi panākot augstākus standartus, sasniegumus un izglītības kvalitāti. AS Valmieras stikla šķiedra valdes locekle Doloresa Volkopa norādīja uz darba tirgus pieprasījuma un izglītības iestāžu piedāvājuma sabalansēšanas nozīmi ar mērķi sagatavot darba tirgum patiešām nepieciešamos speciālistus.

Ceturtkārt, tika diskutēts par nepietiekamo sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem. Kā norādīja SIA Valpro vadītājs Aivars Flemings, sadarbībai starp skolām, tehnikumu, augstskolām un uzņēmumiem jābūt daudz aktīvākai, piemēram, speciālistu iesaistei mācību procesā, pasniedzēju darbā un mācību programmu aktualizēšanā. Sadarbības potenciālu uzsvēra arī visi aicinātie profesionālo un augstāko izglītības iestāžu vadītāji.

Piektkārt, diskusijās tika aktualizēts karjeras attīstības atbalsta jautājums. AS Valmieras stikla šķiedra personāla speciāliste Elīna Strazdiņa-Stradiņa aicināja uzņēmējus būt atsaucīgiem karjeras izglītības aktivitāšu realizēšanā, atspoguļojot bērniem un jauniešiem profesiju dažādību un to specifiku un veicinot izpratni par konkrētām specialitātēm un nozarēm. Savukārt SIA Hotel Wolmar vadītāja Liāna Dance uzsvēra jauniešu motivēšanas nozīmi un to, cik svarīgi viņiem izskaidrot darba tirgus “spēles nosacījumus”, prasības un noteikumus.

Tikšanās un diskusijas “Pēcpusdiena ar mēru” organizē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Atsaucoties uz uzņēmēju aicinājumu, tikšanās “Pēcpusdiena ar mēru” tiks organizētas arī turpmāk, lai kopīgi diskutētu par aktuālām tendencēm un problēmjautājumiem uzņēmējdarbībā Valmierā un Latvijā.

Prezentācijas

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”16″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Foto: Laura Moča; Anete Bērziņa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top