“Pēcpusdienā ar mēru” diskutē par mājokļu tirgu

29. septembrī Koncertzālē “Valmiera” Valmieras novada uzņēmēji tikās pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru”. Tikšanās mērķis bija informēt par mājokļu tirgus aktualitātēm un diskutēt ar nekustamā īpašuma attīstītājiem, apsaimniekotājiem, ekspertiem un banku pārstāvjiem par iespējām un šķēršļiem mājokļu attīstībai un tirgus veicināšanai Valmieras novadā.

Pasākuma pirmajā daļā Jānis Biernis, SIA “LVKV” valdes priekšsēdētājs, iepazīstināja ar situāciju un tendencēm mājokļu tirgū. Valmierā šobrīd ir augsts pieprasījums pēc dzīvokļiem, īpaši no jaunajām ģimenēm, kas iegādei piesaista banku kredītus un Altum atbalstu. Privātmāju piedāvājums ir ierobežots, tāpēc strauji attīstās to būvniecība. Ļoti pieprasīti ir apbūves gabali ar sakārtotu infrastruktūru. Valmieras novads ir pievilcīgs dzīvošanai, jo novadā ir attīstīta infrastruktūra, kultūrvide, izglītības iespējas, medicīnas aprūpe, sporta un izklaides iespējas. Novads ir viegli sasniedzams no Rīgas, tuvākajām lidostām un ostām. Novads ir pievilcīgs arī lieliem investoriem, tāpēc mājokļu būvniecībai nepieciešams piesaistīt lielos attīstītājus.
Ilmārs Skādulis, SIA “Valmieras namsaimnieks” valdes loceklis, informēja par pašvaldības projektiem un iecerēm. Kā veiksmīgs piemērs tika minēts 2018. gadā ekspluatācijā nodotie daudzdzīvokļu īres nami ar 150 dzīvokļiem. Pašvaldības uzdevumā SIA “Valmieras namsaimnieks” iecerējis jaunu īres namu būvniecību, kas atradīsies netālu no esošajiem īres namiem. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums un tiek vērtēti pieteikumi, lai drīzumā uzsāktu darbu pie projekta īstenošanas – 120 jauniem dzīvokļiem.

Pasākuma otrajā daļā notika paneļdiskusija par iespējām un šķēršļiem mājokļu attīstībai. Diskusijā piedalījās nekustamā īpašuma attīstītāji un eksperti: Nora Freimane, SIA “Karkasa māja” valdes locekle, Artis Knoks, SIA “Sanart” valdes priekšsēdētājs, Jānis Biernis, SIA “LVKV valdes priekšsēdētajs. Viedokli par pašvaldības plāniem pauda Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, un Ilmārs Skādulis, SIA “Valmieras namsaimnieks” valdes loceklis. Par finansējuma piesaistes iespējām informēja Ilze Kukute, AS “Swedbank” lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas pārstāve, Guntis Mincis, AS “Citadele banka” Latvijas vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs, Uģis Počs, AS “Luminor bank” nekustamo īpašumu finansēšanas eksperts, un Olita Untāla, Altum Vidzemes reģiona vadītāja. Diskusiju vadīja Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, uzsvēra: “Dzīvojamais fonds ir aktuāls reģiona attīstības jautājums. Strauji attīstoties ražošanai, pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvām dzīves vietām. Aktuāls ir jauno speciālistu, kuri prasa mūsdienīgu un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, piesaistes jautājums. Risinājumi tiek meklēti ne tikai Valmierā, bet arī novadā. Piemēram Vanagos, kur zeme ir pašvaldības īpašumā, plānots attīstīt dzīvojamo māju fondu. Sedai ir liels potenciāls, tomēr nepieciešami lieli ieguldījumi. Pateicoties privātajam sektoram, būvniecība notiek Mūrmuižā, Brenguļos un Valmierā”.

Nekustamā īpašuma attīstītāji minēja, ka mājokļu būvniecības jomā ir savi izaicinājumi. Tiek būvētas energoefektīvas ēkas, kas sadārdzina izmaksas un līdz ar to arī mājokļu cenas.Nora Freimane, SIA “Karkasa māja” valdes locekle, norāda: Šobrīd Mūrmuižā ir uzbūvēta un nodota ekspluatācijā pirmā trīsstāvu koka karkasa māja ar sešiem dzīvokļiem. Lielākoties projekta dzīvokļus iegādājas kā investīciju un piedāvā īrei gan vietējiem, gan iedzīvotājiem no citiem novadiem. Mūsu gadījumā māju būvniecība nav ilgstošs process, kavēšanos rada tas, ka pašiem jābūvē infrastruktūra, jāpopularizē Mūrmuiža kā pievilcīga dzīvesvieta un jāgaida pašvaldības saskaņojumi.” Artis Knoks, SIA “Sanart” valdes priekšsēdētājs: “No pašvaldības ir liels atbalsts. Aktuālie jautājumi tiek operatīvi risināti, piemēram, sakārtota nepieciešamā infrastruktūra. Mēs projektu īstenojam, izmantojot privāto finansējumu; banku iesaiste plānota projekta noslēguma stadijā. Uzskatu, ka nepieciešama ciešāka sadarbība no visām iesaistītajām pusēm: pašvaldības, attīstītājiem un finanšu iestādēm.”

Banku pārstāvji atzinīgi vērtēja Valmieras novadu, atzīstot, ka tas ir investīcijām pievilcīgs. Tomēr visā Latvijā joprojām problēma ir pircēju maksātspēja un nespēja uzrādīt līdzekļu legālu izcelsmi, kas būtiski ietekmē izsniegto kredītu skaitu. AS “Citadele banka” Latvijas vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Guntis Mincis: “Valmieras novads ir interesanta vieta, kur finansēt objektus. Valmieras novads dara ļoti labu darbu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Aicinu renovēt mājas pārdomāti, rūpējoties ne tikai par ārējo izskatu, bet arī būves ilgtspēju.” Uģis Počs, AS “Luminor bank” nekustamo īpašumu finansēšanas eksperts: “Latvijas mērogā Valmieras novads izskatās ļoti labi, mājokļu attīstītāji ir līdzvērtīgi Rīgā esošajiem. Līdz ar to arī kreditēšanas nosacījumi ir tādi paši kā Rīgā.” AS “Swedbank” lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas pārstāve Ilze Kukute: “Ilgtspējas kontekstā sagaidām energoefektīvas būves. Aktuāla ir Eiropas Bauhaus pieeja augstas kvalitātes dzīves vides veicināšanai. Bauhaus paredz ilgtspējīgu materiālu un risinājumu izmantošanu, piemēram, būvējot arī koka karkasa daudzstāvu ēkas.” Olita Untāla, Altum Vidzemes reģiona vadītāja, informēja, ka joprojām ir aktuālas Altum atbalsta programmas, kas pieejamas dzīvokļu namu renovācijai un jaunajām ģimenēm privātmāju būvniecībai.

Visi diskusijā iesaistītie eksperti atzina, ka ļoti vērtīgi ir uzlabot savstarpējo sadarbību un komunikāciju, lai meklētu kopīgus risinājumus mājokļa pieejamības un attīstības veicināšanai Valmierā un pārējā novada teritorijā.

Pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru” mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā, kā arī aicināt uzņēmējus aktīvi iesaistīties un diskutēt par aktuāliem jautājumiem. “Pēcpusdiena ar mēru” ir lieliska vieta, kur satikt pašvaldības vadītāju un nozaru ekspertus, klātienē uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Pasākumu organizē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

 

Prezentācijas:

Situācija un tendences mājokļu tirgū. Jānis Biernis, SIA LVKV valdes priekšsēdētājs.

Pašvaldības projekti un ieceres mājokļu tirgum. Ilmārs Skādulis, SIA Valmieras namsaimnieks valdes loceklis.

Foto: Dāvids Ieviņš

Informāciju sagatavoja:
Justīne Skrastiņa
Valmieras Attīstības aģentūra
justine.skrastina@valmierasnovads.lv
+371 26139970

Scroll to Top