OpenStreetMap papildināšana Valmierā

Kā vienas dienas laikā Valmierai “pievienot” vairākus kilometrus pastaigu celiņu? Īsā atbilde: atliek vien palaist savā vaļā saujiņu kartēšanas entuziastu. Garā atbilde – laiks stāstam par OpenStreetMap 17.marta kartēšanas pasākumu Valmierā.

Ģeotelpisko risinājumu uzņēmums SunGIS ciešā sadarbībā ar Valmieras Attīstības Aģentūru un Vidzemes Augstskolu kopīgi īstenoja Valmierā pirmo kartēšanas pasākumu. Dienas gaitā zināšanās un pieredzē dalījās ne tikai OpenStreetMap Latvijas vēstnieks Rihards Olups un tādi pieredzējuši kartētāji kā Pēteris Brūns, Jānis Bebrītis un citi, bet arī entuziasti no Valmieras un tuvējās apkārtnes. Notikums tika organizēts ar mērķi popularizēt iespēju katram paša spēkiem papildināt OpenStreetMap karti, kā arī iemēģināt roku kartes papildināšanā.

Pasākuma ievadā klātesošie tika iepazīstināti ar OpenStreetMap konceptu – brīvas pieejas karti, kura ir operatīvi papildināma un bez maksas izmantojama visdažādākajiem mērķiem. OpenStreetMap kartes ir nesalīdzināmi aktuālākas, responsīvākas un populārākas, nekā citas bieži izmantotas maksas alternatīvas. Tiek lēsts, ka līdz pat 90% ar ģeotelpisko informāciju saistītu mobilo aplikāciju izmanto OpenStreetMap datus, t.sk. tādas populāras lietotnes kā TripAdvisor, MAPS.ME, City Maps 2Go un PokemonGo. Ņemot vērā kartes plašo pielietojamību dažādās tūrisma un navigācijas vietnēs, tūrisma un apkalpojošās sfēras uzņēmēji, kā arī publisko pakalpojumu sniedzēji jau šobrīd aktīvi papildina kartes informāciju un tiek iedrošināti arvien aktīvāk iesaistīties kartes aktualizēšanā. OpenStreetMap kartes būtiska priekšrocība ir iespēja bez maksas iekļaut uzņēmumu darba laiku, apskates objektu atrašanās vietu, kontaktinformāciju un citu saistošu informāciju, pozitīvi ietekmējot pakalpojumu jomas attīstību.

Pēc īsas instruktāžas un dalībnieku sadalīšanās grupās, tika izvēlēti divi stratēģiskie dienas mērķi – nokartēt Valmieras Atpūtas parka celiņus, kā arī aktualizēt Valmieras Rīgas ielas tirdzniecības vietu darba laikus un atrašanās vietas. Dodoties “dabā”, tika izmantotas maršrutu fiksējošas mobilās aplikācijas un karšu izdrukas, tajās ar pildspalvu atzīmējot nepieciešamās izmaiņas. Izmēģinājām dažādas metodes un secinājām, ka abas ir gana labas. Pāris stundas vēlāk atgriežoties Vidzemes Augstskolas telpās, OpenStreetMap karte tika papildināta ar jauniegūtajiem datiem, papildinot Valmieras pilsētas kartogrāfisko informāciju ar vērtīgiem jauninājumiem.

Kā atzina Valmieras Attīstības Aģentūras valdes locekle Sanda Serafinoviča, ļoti simpātisks ir koncepts par sabiedrības iesaisti Valmieras kartes radīšanas un pilnveidošanas procesā, padarot pilsētu redzamu. Šīs kartes būtiskākā priekšrocība slēpjas pašu cilvēku iespējā uzlabot tās saturu, kas nodrošina kartes aktualitāti un maksimālu atbilstību patiesajai situācijai. Tāpēc Aģentūra iesaistās OpenStreetMap kartes papildināšanas popularizēšanā, aicinot arī vietējos uzņēmējus aktīvāk izmantot tehnoloģijas un OpenStreetMap kartes sniegtos ieguvumu savas darbības pilnveidei un attīstībai.

Viens no SunGIS darbības pīlāriem ir atvērto datu pieejamības uzlabošana un kvalitatīvu kartogrāfisko datu maksimālas pieejamības nodrošināšana Latvijā. Sekojot šim principam SunGIS aktīvi iesaistās OpenStreetMap karšu informācijas aktualizēšanā un to izmantošanas popularizēšanā.

Pasākuma organizatori saka lielu paldies visiem pasākuma dalībniekiem par aktīvo iesaistīšanos un lieliski pavadīto sestdienu.

Autore: Liene Some-Tiesnese, SunGIS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top