Karjeras nedēļā Valmieras novada skolēni iepazīst uzņēmējspējas

No 17. līdz 21. oktobrim jau desmito reizi visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Šogad Karjeras nedēļas aktivitātēs piedalījās arī 15 Valmieras novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādes – kopā vairāk nekā 2400 skolēnu no 1. līdz 12. klasei.

Šī gada Karjeras nedēļa izskanēja ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”. Nedēļas centrālā tēma bija uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā. Skolēniem tika piedāvāti dažādi izzinoši pasākumi – diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notika tematiskās mācību stundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus un īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus.

Arī Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā Valmieras novada pašvaldību piedāvāja skolām Karjeras nedēļas aktivitātes. Valmieras Attīstības aģentūra izstrādāja īpašus tematiskos nodarbību materiālus vispārizglītojošajām skolām “Uzņēmēja portrets un TOP 5 superprasmes uzņēmējdarbībā”. Nodarbībās Valmieras novada skolēni tikās ar dažādu nozaru uzņēmējiem, devās ekskursijās uz uzņēmumiem, uzklausīja pieredzes stāstus un intervēja uzņēmējus. Rezultātā visā novadā tapa daudz dažādu uzņēmēju portretu plakātu un infografiku veidā.

Nointervējot 60 Valmieras novada uzņēmējus, viņuprāt, TOP 5 uzņēmēju superprasmes ir šādas:

  1. Zināšanas un gudrība;
  2. Komunikācijas prasmes jeb spēja sarunāt, pārdot, pārliecināt;
  3. Pacietība;
  4. Radošums;
  5. Precizitāte.

Citas uzņēmēju superprasmes, kas dominēja uzņēmēju intervijās, bija atbildība, drosme un neatlaidība. Jautāti par mācību priekšmetiem, kuros iegūtās zināšanas noder uzņēmējdarbībā, uzņēmēji nosauca valodas, matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, psiholoģiju, ekonomiku un dabaszinības.

Intervijās Valmieras novada uzņēmēji atzina, ka vienlīdz svarīgs ikdienā ir arī savs hobija, kas ļauj atpūsties un atgūt spēkus. Vispopulārākie brīvā laika pavadīšanas veidi ir sports, pastaigas pie dabas, ceļošana, mūzikas instrumentu spēlēšana, medības un makšķerēšana.

Karjeras nedēļā vidusskolēni, kuri mācās uzņēmējdarbības klasēs, un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi viesojās LIAA Valmieras Biznesa inkubatorā. Atraktīvās un praktiskās aktivitātēs skolēni mācījās ģenerēt biznesa idejas un iepazina, kādus pakalpojumus biznesa inkubators var sniegt viņiem kā nākotnes uzņēmējiem.

Visas Valmieras novada klašu grupas, kas aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas pasākumos, piedalījās izlozē. Veiksmīgākās 23 klases (ap 480 skolēnu) apmeklēs Valmieras koprades darbnīcu DARE, iepazīstot prototipēšanas iekārtas, vidi un piedaloties dažādās meistarklasēs.

Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras pilsētas pašvaldība izsaka pateicību novada uzņēmējiem par atsaucību un sadarbību ar Valmieras novada izglītības iestādēm! Paldies, ka devāties ciemos pie skolēniem, aicinājāt tos ciemos, dalījāties ar savu pieredzi un zināšanām! Lielu pateicību izsakām arī skolu pedagogiem – karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem par radošu pieeju, Karjeras nedēļas pasākumus organizējot.

Informāciju sagatavoja:
Inna Purmale
Valmieras un Attīstības aģentūras, karjeras un izglītības projektu vadītāja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top