Jauns materiāls “Digitālie rīki un metodes” karjeras attīstības atbalstam

Valmieras Attīstības aģentūra, kopā ar partneriem Zviedrijā, Somijā, Beļģijā un Portugālē un Ķekavas pašvaldībā, ir izstrādājusi metodisko līdzekli karjeras atbalsta speciālistiem “Digitālie rīki un metodes”. 

Metodiskajā materiālā ir apkopota piecu valstu pieredze un labā prakse, lai iedrošinātu pedagogus un konsultantus, plašāk izmantot dažādus digitālos rīkus darbā gan individuāli, gan grupā un nodrošinātu iekļaujošu digitālo vidi visā izglītības sistēmā.

Kā atzīst VAA valdes locekle Līga Vecā: “Ar prieku informējam, ka ERASMUS+ projekta “Guidance- Digital tools and Method development” metodiskais līdzeklis ir pabeigts un  vēlamies dalīties tajā ar visiem, kuriem interesē digitālo rīku integrācija mācību priekšmetos un karjeras konsultācijās. Arī izglītības procesā ienāk daudz un dažādas tehnoloģijas, tāpēc saprast, ko un kā no visa piedāvātā klāsta varam izmantot karjeras attīstības atbalsta procesā skolā un ārpus tās, ir būtiski, lai ietu līdzi laikam, būtu interesanti un pieejami bērniem un jauniešiem.”

2023.gada janvāra beigās Valmieras Attīstības aģentūra organizēja pilotapmācības 15 izglītības darbiniekiem, kur Valmieras novada pedagogi, pedagogi-karjeras konsultanti un Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbinieki varēja uzzināt vairāk par īstenoto projektu, izstrādāto materiālu un gūt ieskatu digitālā rīka PADLET lietošanā. 

“Ļoti daudz paspējām paveikt semināra laikā, Valmieras novada pedagogi labprāt dalījās pieredzē par digitālo rīku lietošanu un priecēja lielā interese un motivācija apgūt ko jaunu,“ norāda projekta eksperte Sanita Āboliņa. 

Pēc šī mācību semināra īstenošanas, projekta eksperti pilnveido mācību metodoloģiju un materiālus, turpinās darbs pie digitālas E-grāmatas izveides. 

Projekta rezultātā tiks paaugstinātas prasmes un kompetences par to, kā izmantot un pielāgot digitālos rīkus un metodes, lai padarītu karjeras atbalsta procesu iekļaujošāku.

Valmieras Attīstības aģentūras viens no darbības virzieniem ir karjeras attīstības atbalsts Valmieras novadā. Dalība starptautiskos projektos ļauj iepazīt dažādu valstu prakses un pieejas un labākās pārņemt un ieviest  Valmieras novadā. 

Projekta īstenošanā sadarbojas Valmieras Attīstības aģentūra (Latvija), Region Örebro län (Zviedrija), SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU (Somija), Ķekavas pašvaldība (Latvija), Stebo (Beļģija), MUNICIPIO DE LOUSADA (Portugāle), Utbildningskontoret, Norrköpings Kommun (Zviedrija), Competence Sverige ekonomisk förening (Zviedrija).

Digitālie rīki un metodes” latviešu valodā

“Digitālie rīki un metodes” angļu valodā 

Projekts Guidance – Digital tools and Method development tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Zviedrijā administrē Zviedrijas Augstākās izglītības koncils, atbalstu

Scroll to Top